Fondens påskønnelse af en særlig indsats

Siden 1996 har Synoptik-Fonden hvert år uddelt Synoptik-Fondens pris på 100.000 kr. Prisen bliver givet til en eller flere personer, der har ydet en særlig fremragende indsats inden for optikkens, optometriens og oftalmologiens faglige felt – eller tilgrænsende områder.

I 2022 gik Synoptik-Fondens pris til Professor Henrik Vorum fra Ålborg Universitet.

Prisen blev motiveret af Synoptik-Fondens formand Jørgen Kjergaard Madsen:

“Henrik blev læge i 1994 og tog først en ph.d.-grad og blev herefter i 1999 dr. med. med afhandlingen ”Reversible ligand binding to human serum albumin – theoretical and clinical aspects”.

Før Henrik blev speciallæge i oftalmologi i 2009, stod han allerede bag en betragtelig forskningsproduktion – som kun er vokset siden.

Henriks forskningsfelter dækker bredt og han er således at finde bag en række artikeler om: Øjenproteomet fx sammenlignende undersøgelser af det normale øjenproteom versus ændringer i proteomet ved fx keratitis, keratoconus, glaukom, degeneratios macula senilis og malignt melanom.

Men Henrik foretager også eksperimentelle studier i nyudviklet svinemodel til studier af venøs og arteriel okklusion i nethinden på molekylært niveau ligesom han står bag kliniske, epidemiologiske registerforskningsstudier af arterielle og venøse okklusioner i patienters øje.Og derudover står Henrik også bag anvendelse, udvikling og vurdering af matematiske modeller og algoritmer til brug ved avanceret billeddiagnostisk vurdering af diabetisk retinopati, glaukom mv.

Henrik har udover sin forskningsproduktion også gennem årene spillet en stor rolle i etableringen af øjenbehandling og forskning på Ålborg Universitet og i den forbindelse også påtaget sig mere og mere ansvar for ledelsen af instituttet på Ålborg Universitet. Henrik har således også været en stor bidragsyder til Ålborg Universitets udvikling og status på øjenområdet i dag.

Henrik har i løbet af de sidste små 20 år været vejleder for ikke mindre end 20 PhD-studerende, 4 postdocs og 20 forskningsstuderende.

Så når nu Henrik får prisen er det således ikke kun for hans store indsats i forskningen om øjets sygdomme, men det er lige så meget for indsats i form af inspiration, vejledning og oplæring af nye kollegaer – en indsats vi alle er helt afhængige af, hvis forskningen og behandlingen på øjenområdet fortsat skal udvikles.”

Henriks præsentation af sin forskningskarriere kan ses  her: Fra Molekylær til Klinisk Oftalmologi – Fortid, Nutid og Fremtid

 

Tidligere modtagere.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange