Fondens påskønnelse af en særlig indsats

Siden 1996 har Synoptik-Fonden hvert år uddelt Synoptik-Fondens pris på 100.000 kr. Prisen bliver givet til en eller flere personer, der har ydet en særlig fremragende indsats inden for optikkens, optometriens og oftalmologiens faglige felt – eller tilgrænsende områder.

I 2023 gik Synoptik-Fondens pris til Professor Torben Lykke Sørensen fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Prisen blev motiveret af Synoptik-Fondens formand Jørgen Kjergaard Madsen:

“Torben Lykke Sørensen blev læge i 1999 og har herefter arbejdet, uddannet sig og forsket på øjenområdet. Torben er i dag at betragte som en af landets førende eksperter indenfor AMD, hvorfor han i 2015 blev klinisk professor og forskningsleder ved Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet.

Torbens forskning i AMD har bidraget til bedring af nuværende behandling samt udvikling af nyere behandlinger – førende til  til nye kliniske retningslinjer og han har anvendt sin viden blandt andet i Medicinrådet.

Dertil kommer, at Torben også er meget optaget af uddannelse af fremtidens læger. Han er studieansvarlig forRegion Sjælland’s Medicinuddannelsen ved Københavns Universitet, studieleder for medicinuddannelsen  og han underviser både på kurser i øjensygdomme på kandidatuddannelsen, men også på kurser om forskningstræning som led i speciallægeuddannelsen.

Men når Torben i dag får Synoptik-Fondens pris, er det ikke mindst fordi Torben har evnet at opbygge et forskningsmiljø i Region Sjælland, der favner hele patienten og ikke kun øjensygdommen. Torben inkluderer i sine projekter også de relationelle, sociale og samfundsmæssige udfordringer, der er for patienter med nedsat syn. Blandt andet har Torben haft ansvaret for et projekt, der som det første af sin art ikke kun ser på øjet, men inddrager hele patienten samt patienternes psykiske velvære i jagten på en behandling. Og for ganske nylig har Torben igangsat et projekt, der sammen med Næstved Kommune skal afdække, hvor mange ældre sidder i eget hjem med uopdaget synstab og på baggrund deraf komme med innovative løsninger på, hvordan øjensundheden kan forbedres hos de ældre der ikke kommer til (øjen)læge, fx via telemedicinske løsninger, der kan anvendes i borgernes hjem. Det er forskningsprojekter, der kan være med til at skabe bedre syn til flere og som Synoptik-Fonden ønsker at hædre dig for.”

Torben Lykke Sørensen afholdt efterfølgende en præsentation. Du kan se hele præsentationen her  eller se powerpoints her

 

Tidligere modtagere.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange