Tidligere modtagere

Gennem tiden er Synoptik-Fondens hæderslegat uddelt til en række forskere, der hver på deres måde har bidraget til at skabe fornyelse og udvikling inden for det øjenfaglige felt.

Med legatet ønsker fonden dels at markere denne ekstraordinære indsats, dels at inspirere andre til at forfølge deres faglige nysgerrighed til gavn for faget.

Listen over modtagerne af hæderslegatet går helt tilbage til 1996:

2022:

I 2022 gik Synoptik-Fondens pris til Professor Henrik Vorum fra Ålborg Universitet.

Prisen blev motiveret af Synoptik-Fondens formand Jørgen Kjergaard Madsen:

“Henrik blev læge i 1994 og tog først en ph.d.-grad og blev herefter i 1999 dr. med. med afhandlingen ”Reversible ligand binding to human serum albumin – theoretical and clinical aspects”.

Før Henrik blev speciallæge i oftalmologi i 2009, stod han allerede bag en betragtelig forskningsproduktion – som kun er vokset siden.

Henriks forskningsfelter dækker bredt og han er således at finde bag en række artikeler om: Øjenproteomet fx sammenlignende undersøgelser af det normale øjenproteom versus ændringer i proteomet ved fx keratitis, keratoconus, glaukom, degeneratios macula senilis og malignt melanom.

Men Henrik foretager også eksperimentelle studier i nyudviklet svinemodel til studier af venøs og arteriel okklusion i nethinden på molekylært niveau ligesom han står bag kliniske, epidemiologiske registerforskningsstudier af arterielle og venøse okklusioner i patienters øje.Og derudover står Henrik også bag anvendelse, udvikling og vurdering af matematiske modeller og algoritmer til brug ved avanceret billeddiagnostisk vurdering af diabetisk retinopati, glaukom mv.

Henrik har udover sin forskningsproduktion også gennem årene spillet en stor rolle i etableringen af øjenbehandling og forskning på Ålborg Universitet og i den forbindelse også påtaget sig mere og mere ansvar for ledelsen af instituttet på Ålborg Universitet. Henrik har således også været en stor bidragsyder til Ålborg Universitets udvikling og status på øjenområdet i dag.

Henrik har i løbet af de sidste små 20 år været vejleder for ikke mindre end 20 PhD-studerende, 4 postdocs og 20 forskningsstuderende.

Så når nu Henrik får prisen er det således ikke kun for hans store indsats i forskningen om øjets sygdomme, men det er lige så meget for indsats i form af inspiration, vejledning og oplæring af nye kollegaer – en indsats vi alle er helt afhængige af, hvis forskningen og behandlingen på øjenområdet fortsat skal udvikles.”

Henriks præsentation af sin forskningskarriere kan ses  her: Fra Molekylær til Klinisk Oftalmologi – Fortid, Nutid og Fremtid

2019:
Overlæge, Ph.d. Line Kessel
Synoptik-Fondens Talentpris på 50.000 kr. blev givet til overlæge, ph.d. Line Kessel fra Øjenafd. på Rigshospitalet-Glostrup – blandt meget andet for sit dedikerede arbejde med arvelige nethindelidelser.

2018:
Professor Jan Ulrik Prause og læge, ph.d. Ann Sofia Schou Thomsen 2018 blev året hvor fonden for første gang uddelte to priser ved Årsseminaret.
Æresprisen gik til professor Jan Ulrik Prause, som gennem flere årtier har lagt et kæmpe stykke arbejde i Synoptik-Fondens bestyrelse og fondens faglige bedømmelsesudvalg – og som i foråret 2018 havde valgt at takke af og nyde sit otium.
Synoptik-Fondens Talentpris 2018 blev overrakt til læge og ph.d. Ann Sofia Skou Thomsen fra Rigshospitalet-Glostrup for hendes vigtige forskning i robotkirurgi og simulations-træning; et område, hun på fornemste vis har været med til at opdyrke herhjemme. I motivationen blev det fremhævet, at Ann Sofia ikke blot er et stort forskertalent men også en myreflittig og produktiv formidler af stoffet.

2017:
Øjenlæge Per Nellemann Bang
Under temaet Farvesyn – synets farver. Farvesans – sans for farver blev hæderslegatet givet til øjenlæge Per Nellemann Bang for hans mangeårige, gode formidling af oftalmologiske informationer som redaktør af Oftalmolog – og ikke mindst hans levende artikler og bogen om lysets, synets og farvernes komplekse verden.

2016:
Grønlandsgruppen under Dansk Oftalmologisk Selskab
Professor, dr.med. Jan Ulrik Prause motiverede valget af et prisværdigt og nødvendigt formål som modtager af dette års hæderslegat, nemlig en styrkelse af indsatsen for bedre øjensundhed blandt grønlandske børn. På vegne af Grønlandsgruppen under DOS blev legatet modtaget af øjenlæge, dr.med. og ledende overlæge Hanne Jensen, øjenlæge, ph.d. og overlæge Hans Ulrik Møller samt professor, dr.med. og overlæge Steffen Heegaard, bestyrelsesformand for DOS.

2015:
Hans Bleshøy, optometrist.
I motivationen for valget fremhævede Svend-Erik Runberg især Hans Bleshøy som en forløber inden for dansk optometri. Med sin internationale uddannelse, sin forskning og nysgerrighed på special-linsedesign, sine visioner om høje kliniske standarder til gavn for patienterne i klinikken i Skive.

2014:
Professor, overlæge, dr.med. Morten Dornonville del la Cour fra Øjenafd. Glostrup Hospital.
I motivationen fra fondens Bedømmelsesudvalg blev der lagt særlig vægt på modtagerens forskning inden for øjenkirurgi, hans arbejdsomhed, store kliniske og teoretiske viden – kombineret med statistikerens særlige observante tilgang til data. Blandt meget andet.

2013:
MD, Professor i oftalmologi Fridbert Jonasson fra Universitet i Island modtog legatet for sit arbejde med epidemiologisk og genetisk aldersbetinget øjensygdomme, specielt med fokus på Glaucoma og AMD.
2012:
Ledende overlæge, professor, dr. med., HD (O) Toke Bek modtog legatet for sit arbejde: Modeller for og fund ved studiet af retinale vaskulære skader.

2011:
Krister Inde & Kirsten Holde
Svagtsyn og rehabilitering

2010:
Tero Kivelä, Helsinki
Ny viden om maligne uveale melanomers vækst. Langsom vækst men tidlig metastasering.

2009:
Mogens Holst Nissen, København
Immunsystemet of øjets indre

2008:
Gunnar Høvding, Bergen
Keratoproteser

2007:
Hans Fledelius, København
Om syn og optik – og om måder at se på

2006:
Einar Stefansson, Reykjavik
Ilt og iskæmi i diabetisk retinopati.

2005:
Anders Heijl, Malmö
En bättre värld för glaukompatienten

2004:
Dag Riise, Oslo
Hvorledes kan vi bedst reducere verdens blindhed? Erfaringer fra arbejde i udviklingslande.

2003:
Niels Ehlers, Århus
Corneatransplantation og corneabank

2002:
Jette Marker & Thomas Rosenberg, København
Synsrehabilitering, samarbejdet mellem optiker og øjenlæge

2001:
Erik Scherfig, København
Transvitreo-retinal biopsi, udvikling og resultater

2000:
Ahti Tarkkanen, Helsinki
Exfolistionssyndromet

1999:
John Thygesen, København
Forebyggelse af øjenskader ved fyrværkeriulykker

1998:
Bernt Ehinger, Lund
De retinale nerveforbindelser

1997:
Mette Warburg, København,
Synsproblemer hos udviklingshæmmede børn

1996:
Sigurd Ry Andersen, København.
Om øjenpatologien i Danmark

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange