Tidligere modtagere

Gennem tiden er Synoptik-Fondens hæderslegat uddelt til en række forskere, der hver på deres måde har bidraget til at skabe fornyelse og udvikling inden for det øjenfaglige felt.

Med legatet ønsker fonden dels at markere denne ekstraordinære indsats, dels at inspirere andre til at forfølge deres faglige nysgerrighed til gavn for faget.

Listen over modtagerne af hæderslegatet går helt tilbage til 1996:

2019:
Overlæge, Ph.d. Line Kessel
Synoptik-Fondens Talentpris på 50.000 kr. blev givet til overlæge, ph.d. Line Kessel fra Øjenafd. på Rigshospitalet-Glostrup – blandt meget andet for sit dedikerede arbejde med arvelige nethindelidelser.

2018:
Professor Jan Ulrik Prause og læge, ph.d. Ann Sofia Schou Thomsen 2018 blev året hvor fonden for første gang uddelte to priser ved Årsseminaret.
Æresprisen gik til professor Jan Ulrik Prause, som gennem flere årtier har lagt et kæmpe stykke arbejde i Synoptik-Fondens bestyrelse og fondens faglige bedømmelsesudvalg – og som i foråret 2018 havde valgt at takke af og nyde sit otium.
Synoptik-Fondens Talentpris 2018 blev overrakt til læge og ph.d. Ann Sofia Skou Thomsen fra Rigshospitalet-Glostrup for hendes vigtige forskning i robotkirurgi og simulations-træning; et område, hun på fornemste vis har været med til at opdyrke herhjemme. I motivationen blev det fremhævet, at Ann Sofia ikke blot er et stort forskertalent men også en myreflittig og produktiv formidler af stoffet.

2017:
Øjenlæge Per Nellemann Bang
Under temaet Farvesyn – synets farver. Farvesans – sans for farver blev hæderslegatet givet til øjenlæge Per Nellemann Bang for hans mangeårige, gode formidling af oftalmologiske informationer som redaktør af Oftalmolog – og ikke mindst hans levende artikler og bogen om lysets, synets og farvernes komplekse verden.

2016:
Grønlandsgruppen under Dansk Oftalmologisk Selskab
Professor, dr.med. Jan Ulrik Prause motiverede valget af et prisværdigt og nødvendigt formål som modtager af dette års hæderslegat, nemlig en styrkelse af indsatsen for bedre øjensundhed blandt grønlandske børn. På vegne af Grønlandsgruppen under DOS blev legatet modtaget af øjenlæge, dr.med. og ledende overlæge Hanne Jensen, øjenlæge, ph.d. og overlæge Hans Ulrik Møller samt professor, dr.med. og overlæge Steffen Heegaard, bestyrelsesformand for DOS.

2015:
Hans Bleshøy, optometrist.
I motivationen for valget fremhævede Svend-Erik Runberg især Hans Bleshøy som en forløber inden for dansk optometri. Med sin internationale uddannelse, sin forskning og nysgerrighed på special-linsedesign, sine visioner om høje kliniske standarder til gavn for patienterne i klinikken i Skive.

2014:
Professor, overlæge, dr.med. Morten Dornonville del la Cour fra Øjenafd. Glostrup Hospital.
I motivationen fra fondens Bedømmelsesudvalg blev der lagt særlig vægt på modtagerens forskning inden for øjenkirurgi, hans arbejdsomhed, store kliniske og teoretiske viden – kombineret med statistikerens særlige observante tilgang til data. Blandt meget andet.

2013:
MD, Professor i oftalmologi Fridbert Jonasson fra Universitet i Island modtog legatet for sit arbejde med epidemiologisk og genetisk aldersbetinget øjensygdomme, specielt med fokus på Glaucoma og AMD.
2012:
Ledende overlæge, professor, dr. med., HD (O) Toke Bek modtog legatet for sit arbejde: Modeller for og fund ved studiet af retinale vaskulære skader.

2011:
Krister Inde & Kirsten Holde
Svagtsyn og rehabilitering

2010:
Tero Kivelä, Helsinki
Ny viden om maligne uveale melanomers vækst. Langsom vækst men tidlig metastasering.

2009:
Mogens Holst Nissen, København
Immunsystemet of øjets indre

2008:
Gunnar Høvding, Bergen
Keratoproteser

2007:
Hans Fledelius, København
Om syn og optik – og om måder at se på

2006:
Einar Stefansson, Reykjavik
Ilt og iskæmi i diabetisk retinopati.

2005:
Anders Heijl, Malmö
En bättre värld för glaukompatienten

2004:
Dag Riise, Oslo
Hvorledes kan vi bedst reducere verdens blindhed? Erfaringer fra arbejde i udviklingslande.

2003:
Niels Ehlers, Århus
Corneatransplantation og corneabank

2002:
Jette Marker & Thomas Rosenberg, København
Synsrehabilitering, samarbejdet mellem optiker og øjenlæge

2001:
Erik Scherfig, København
Transvitreo-retinal biopsi, udvikling og resultater

2000:
Ahti Tarkkanen, Helsinki
Exfolistionssyndromet

1999:
John Thygesen, København
Forebyggelse af øjenskader ved fyrværkeriulykker

1998:
Bernt Ehinger, Lund
De retinale nerveforbindelser

1997:
Mette Warburg, København,
Synsproblemer hos udviklingshæmmede børn

1996:
Sigurd Ry Andersen, København.
Om øjenpatologien i Danmark

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange