Professoratet i øjensygdomme hos børn

I efter 2022 bevilligede Synoptik-Fonden midler til et fem-årigt professorat i øjensygdomme på Københavns Universitet/Rigshospitalet.
I løbet af 2023 er professoratet blevet besat og professor Line Kessel er nu begyndt i stillingen.
Synoptik-Fonden glæder sig til at følge resultaterne.