Fondens årsseminar 2022

Der anvendes stamceller i flere og flere behandlinger og forskningen på området øges. Det gælder også forskning og behandling indenfor de store øjensygdomme.

Men hvad er egentlig stamceller, og er der etiske udfordringer forbundet med behandling med stamceller?

Hvor langt er forskningen indenfor brug af stamceller på øjenområdet, og kan behandlingen anvendes som supplement til den medicinske behandling?

 

Disse spørgsmål og mange flere blev belyst og drøftet på Synoptik-Fondens Årsseminar, der blev afholdt den 6. november 2022.

En række af præsentationerne fra dagen kan genopleves her:

Se hele progammet for årsseminaret her

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange