Bedømmelsesudvalg

Behandling og vurdering af større ph.d. studier, forskningsprojekter og individuel rejseaktivitet/konferencedeltagelse har bestyrelsen delegeret til et bedømmelsesudvalg, der to gange årligt vurderer indkomne ansøgninger til bestyrelsens endelige afgørelse.

Bedømmelsesudvalget er herudover ansvarlig for at planlægge og gennemføre fondens Årsseminar – herunder indstille årets kandidat til Synoptik-Fondens pris på 100.000 kr.
Fondens Bedømmelsesudvalg består af fire faglige eksperter med kompetencer inden for fondens kerneområder, særligt optometri og oftalmologi. Medlemmer til udvalget er udpeget af fondens bestyrelse. Det tilstræbes, at mindst et medlem af udvalget også er bestyrelsesmedlem i fonden.

Pt. består Fondens bedømmelsesudvalg af:

  • Professor, dr. med. og øjenlæge, Steffen Heegaard, Øjenafdeling Rigshospitalet-Glostrup og Øjenpatologisk sektion på Patologiafdelingen, Københavns Universitet
  • Klinisk professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal, Ph.D, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi v/ Panum Instituttet, Københavns Universitet
  • Optometrist, MPH Ivan Nisted, lektor på Optikerhøjskolen EA Dania og Videncenter for Optometri og Synsvidenskab, Aarhus Universitet

Udvalgets medlemmer aflønnes med et årligt honorar. I 2023 var honoraret 75.000 kr.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange