Projekter

At gøre en forskel til gavn for de mange

Projketer

Set over de seneste år har Synoptik-Fonden øget bevillingerne, således at de i 2014 udgjorde godt 8 mio. kr. og i 2015 godt 15 mio. kr. En støtte, der kommer udvalgte projekter til gode, men som er med til at skabe resultater til gavn for de mange.

En del af bevillingerne er indstillet af Bedømmelsesudvalget – primært til forskning og rejser i forbindelse med præsentation af forskningsresultater. Resten er bevilliget direkte af bestyrelsen, dels til støtte af optikeres og optometristers efteruddannelse, dels til forskningsområder, der har fondens særlige interesse.

I 2015 har bestyrelsen fortsat sat fokus på dels børn og unges syn, dels synsfeltsundersøgelser – og derudover innovative forskningsprojekter inden for synsteknologier og bl.a. kundeadfærd.

Fondens ‘egne’ projekter

Projekt Børn og Unges syn

Der er i dag en del data og stor bevågenhed om børn og unges overvægt, motion, deres tænder, ryge- og alkoholvaner, men ganske lidt om deres syn og de mulige konsekvenser, det kan have for læring og uddannelse.

Læs mere »

Synet og synsudfordringer hos voksne

Hvad er ‘flyvende myg’? Og hvorfor løber mine øjne i vand?Professor Toke Bek stiller skarpt på synet og synsudfordringer hos voksne i 6 informative film.

Læs mere »

Trends inden for smart glasses

Tre rapporter udgivet med støtte fra Synoptik-Fonden
Markedet for smart glasses er i rivende udvikling – og ord som virtual reality og augmented reality fylder mere og mere i medierne. Men hvad er status egentlig på markedet, og hvor er det på vej hen? Hvad kan produkterne, og hvilken betydning vil de have de næste 10 år?

Læs mere »

Projekt Det Intelligente Syn

Synoptik Fonden undersøger, hvilke muligheder og udfordringer der rejser sig i forbindelse med udbredelsen af briller med indbygget computerteknologi, som f.eks. Google Glass med mobil-, foto-, internet-, gps-, og videoteknologi.

Læs mere »

Værdien af optikernes synsfeltundersøgelse

Synoptik-Fonden har taget initiativ til følgende ph.d. projekt med titlen: ”Er en synsfeltsvurdering hos optikere en pålidelig metode til opsporing og påvisning af sygdomsrelaterede synsfeltsdefekter?”

Læs mere »

Projekter med fondsstøtte

Projekt Børns syn og læsning

For at kunne læse sikkert og ubesværet er der flere aspekter af synet, som skal være i orden. Især langsynethed og samsynsanomalier giver symptomer ved læsning.

Læs mere »