Forskning og efteruddannelse

Fonden støtter også forskning og efteruddannelse indenfor optik, optometri og oftalmologi og andre nært beslægtede fagområder.

Vi lægger vægt på at støtte relevante, mere snævre og veldefinerede videnskabelige forskningsstudier med anvendelsespotentiale i praksis.

Vi yder økonomisk støtte til relevant øjenfaglig efteruddannelse af optikere, optometrister og øjenlæger – herunder rejseomkostninger ifm. fremlæggelse af forskningsresultater ved anerkendte konferencer og kongresser. I visse tilfælde ydes tilskud til studierejser for studerende inden for fondens områder.

Fondens ambition er at stimulere et højt fagligt niveau blandt de fagfolk, som hhv. kunder opsøger og patienter henvises til i relation til deres synsproblemer.

I dette fokusområde er der ofte tale om klassiske donationer, typisk efter ansøgning. 
Fondens bestyrelse behandler løbende ansøgninger vedr. gruppe-studierejser for studerende – og fondens

Bedømmelsesudvalg vurderer to gange årligt forskningsansøgninger og individuelle rejseansøgninger, der – såfremt den faglige kvalitet og relevans kan godkendes – indstilles til bestyrelsens endelige godkendelse indenfor den gældende bevillingsramme.

Fonden prioriterer …

  • ansøgninger til forskningsprojekter og ph.d.studier af høj videnskabelig kvalitet, der tilvejebringer ny, relevant og afgørende viden – og som på sigt kan føre til bedre behandling
  • ansøgninger til efteruddannelse i Danmark eller udlandet inden for fondens 3 kerneområder, der dokumenteret fører til viden- og kompetenceløft ift. ansøgers nuværende uddannelse.
  • tilskud til rejseomkostninger, hvor formålet er aktiv, faglig deltagelse eller er led i et 
uddannelsesforløb.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange