Økonomi

Fondens uddelinger afhænger af de løbende indtægter og investeringsafkast. Vi tilstræber at uddele min. 50% af fondens indtægter, forudsat at foreliggende projekter og ansøgninger opfylder kravene til kvalitet, relevans og gennemførlighed.

I 2022 var fondens samlede bevillinger på godt 11 mio. kr. mod godt 32 mio. kr. i 2021.

Du kan læse mere om Fondens bevillinger og øvrige økonomi her:

Årsregnskab 2023
Årsregnskab 2022
Årsregnskab 2021
Årsregnskab 2020

 

 

 

 

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange