Vi ønsker at stimulere ny viden, der kan deles og anvendes i praksis – og dermed skabe positive forandringer for mennesker med synsproblemer

Du kan søge midler til

Innovations- og udviklingsprojekter

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Ansøgninger kan fx have til formål at fremme udviklingsstudier, analyser og forskningsprojekter inden for det brede oftalmologiske og optometristiske felt – projekterne må gerne være tværfaglige og eller gå på tværs af sektorer.

Forskning

Eksterne forskningsansøgninger, især inden for oftalmologiske område behandles af fondens bedømmelsesudvalg 2 gange om året.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Efteruddannelse og konferencedeltagelse

Individuelle ansøgninger om støtte til efteruddannelse fx rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser eller udenlandsophold. Vær opmærksom på, at Fonden kun bevilliger midler til én årlig konference pr. deltager. Du kan godt opnå bevilling til både én konference og ét studieophold.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

 

 

 

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange