Ansøg Fonden om midler til dit projekt

Vi ønsker at stimulere ny viden, der kan deles og anvendes i praksis – og dermed skabe positive forandringer for mennesker med synsproblemer

For at tilgodese bredden i det syns- og øjenfaglige felt har bestyrelsen i sin bevillingsstrategi defineret tre fokusområder:

Innovationsprojekter

Iværksættes primært af fondens bestyrelse på baggrund af egen research – evt. med inddragelse af eksterne fagpersoner.
Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Forskning & Efteruddannelse

Eksterne forskningsansøgninger, især inden for oftalmologiske område behandles af fondens Bedømmelsesudvalg 2 gange om året. Herunder også alle individuelle ansøgninger om støtte til rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Udvikling af optik-branchen

Ansøgninger i dette felt har primært til formål at fremme udviklingsstudier, analyser og forskningsprojekter inden for bl.a. kunde/optiker-relationen. Udgangspunktet er Synoptik-kæden, men kan også komme optikerbranchen og undervisningen på optometriuddannelsen til gavn.

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange