Godt syn til alle

Synoptik-Fonden er en erhvervsdrivende fond med både et erhvervsmæssigt og et almennyttigt formål indenfor det brede syns- og øjenfaglige felt.

Fondens målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Fondens opgaver er at:

  • yde økonomisk støtte til uddannelse og forskning inden for optik, optometri, oftalmologi og bredere fagområder, hvor syn og øjne indgår
  • støtte den fortsatte udvikling af Synoptik A/S gennem fondens medejerskab

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange