Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om midler i Synoptik-Fonden skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema i vores ansøgningsportal, hvor du også kan oploade diverse bilag.

Du vil modtage en bekræftelse, når du har udfyldt og afsendt skemaet.

Det er vigtigt, at du ansøger indenfor det af fondens fokusområder ansøgningen hører ind under: Du finder links til støtteområderne her:

Innovations- og udviklingsprojekter

Forskning

Uddannelse/konferencedeltagelse

For alle ansøgninger gælder det, at der i ansøgningsskemaet eller i bilag redegøres for hvilken ny viden, der kan forventes, hvordan den tænkes formidlet til relevante målgrupper – og hvilket potentiale der er for anvendelsen af den nye viden og de forandringer, den kan føre til på sigt.

Anvendelse af bevilling

Bevillingen skal anvendes til det formål, der er ansøgt til – og inden for den periode, der er angivet i ansøgningen.
Ændringer i dette kræver, at sekretariatet modtager en velbegrundet henvendelse via ansøgninsportalen. Du vil herefter modtage information om, hvorvidt ændringen kan godkendes.

Udbetaling af bevilling

Såfremt bevilling tildeles, vil ansøger efterfølgende blive bedt om at oplyse CPR-nr. og kontonr., idet bevillingen skal oplyses til Skat. Bevillingen vil herefter bliver overført til den oplyste konto og på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen.

Afrapportering
Det forventes, at alle bevillingsmodtagere sender en skriftlig afrapportering ved projektets afslutning, fx i form af endelig rapport eller artikel, der præsenterer de opnåede resultater.

For længerevarende projekter forventes desuden en halvårlige afrapportering med en kort status og redegørelse for fremdrift og økonomi i projektet.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange