Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at søge om midler til dit projekt skal du udfylde et ansøgningsskema,
som du finder her.
Dit udfyldte ansøgningsskema inkl. bilag må være på max. 10 sider og skal sendes som én samlet PDF-fil til: Mailadressen: BRA@kromannreumert.com

Du vil modtage en bekræftelse på mail, når sekretariatet har modtaget din ansøgning. Det vil fremgå af mailen, hvornår du kan forvente besked på ansøgningen.

Angiv venligst på ansøgningsskema, hvilket af fondens 3 fokusområder ansøgningen hører ind under: Innovationsprojekter, Forskning & Efteruddannelse eller Udvikling af optikbranchen.

Vedr. bilag

Ansøgninger vedr. forskningsprojekter forventes at omfatte en detaljeret projektbeskrivelse, herunder projektets nuværende status, metode, mulige anbefalinger og et gennemskueligt budget for de kommende 6 mdr., samt et samlet budget for projektets gennemførelse.
Ansøgninger vedr. aktiv deltagelse på kongres/konference skal beskrive rejsens formål, herunder hvorvidt deltagelsen omfatter fremlæggelse af forskningsresultater el.lign.
For alle ansøgninger gælder det, at der i ansøgningsskemaet eller i bilag redegøres for hvilken ny viden, der kan forventes, hvordan den tænkes formidlet til relevante målgrupper – og hvilket potentiale der er for anvendelsen af den nye viden og de forandringer, den kan føre til på sigt.

Anvendelse af bevilling

Bevillingen skal anvendes til det formål, der er ansøgt til – og inden for den periode, der er angivet i ansøgningen.
Ændringer i dette kræver, at sekretariatet modtager en velbegrundet skriftlig henvendelse, som skal vurderes af Bedømmelsesudvalget.

Udbetaling af bevilling

Såfremt bevilling tildeles, vil ansøger efterfølgende blive bedt om at oplyse CPR-nr. og kontonr., idet bevillingen skal oplyses til Skat. Bevillingen vil herefter bliver overført til den oplyste konto og på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen.

Afrapportering

Det forventes, at alle bevillingsmodtagere sender en skriftlig afrapportering ved projektets afslutning, fx i form af endelig rapport eller artikel, der præsenterer de opnåede resultater.
For længerevarende projekter under Udvikling af optikbranchen og Innovationsprojekter forventes desuden en halvårlige afrapportering med en kort status og redegørelse for fremdrift og økonomi i projektet.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange