Synoptik-Fondens strategi

Fondens grundlæggende målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Vi bidrager til at løfte det samlede syns- og øjenfaglige område ved dels at hjælpe viden på vej ved at støtte forsknings- og innovationsprojekter indenfor kerneområdet og dels ved at gøre viden om syn tilgængelig på tværs af faggrænser og dermed understøtte anvendelsen af ny viden til at skabe positive forandringer, der har værdi for mennesker med synsproblemer – og for samfundet som helhed.

Konkret forfølger vi denne strategi ved

  • at initiere nytænkende projekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt – gerne i samarbejde med andre videnskaber og gerne med et samfundsmæssigt perspektiv – og gerne i partnerskab med fonde og offentlige institutioner. Typisk vil fonden her optræde som katalysator.
  • at støtte optikere, optometrister og øjenlægers efteruddannelse, forskning og aktive deltagelse i internationale konferencer. Fondens rolle er her den klassiske donor.
  • at udvikle projekter i Synoptik-kæden til gavn for kunder med behov for synsrådgivning – og til inspiration for den øvrige optikbranche og optometristuddannelse. Fonden vil ofte være den strategiske partner.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange