Innovations- og udviklingsprojekter

Fonden iværksætter og fremmer innovative forskningsprojekter i det brede syns- og øjenfaglige felt

Vi vægter den tværfaglige tilgang, der sætter syn og øjne ind i en større sammenhæng med fx hjerne- og læseforskning – eller i et større samfundsmæssigt og sundhedsfagligt perspektiv.

Vi prioriterer innovationsprojekter, der bygger bro mellem viden og praksis, og som kan formidles og anvendes til gavn for menneskers syn.

Innovationsprojekter kendetegnes også ved, at der i processen skabes alliancer med fx fagfolk, andre fonde og det offentlige. Dels for at sikre en bredere involvering i det aktuelle projekt, dels for at øge sandsynligheden for at resultatet reelt er med til at skabe forandringer, der også på sigt gør en forskel.

Innovationsprojekter kan udspringe af fondsbestyrelsens strategiske valg, baseret på sekretariatets research og eksterne analyser af, hvor der er behov for mere viden og nye data til at afdække mulige problemfelter. Men de kan også være baseret på eksterne projektansøgninger, der opnår donationer gennem ansøgning til fondens bestyrelse eller via bedømmelsesudvalget til bestyrelsen.

Fonden lægger vægt på innovationsprojekter, der …

  • er nyskabende
  • er tværfaglige
  • er løsnings- og anvendelsesorienterede
  • er samfundsrettede med potentiale til at forandre
  • kan formidles til en bred kreds både i og udenfor den snævre øjenfaglige kreds
  • udvikler partnerskaber
  • fortrinsvis er danske

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange