Udvikling af optikbranchen

Fonden støtter udviklingsstudier, analyser og projekter, herunder forskningsbaserede projekter, der i sidste ende bringer værdi for mennesker i relation til deres optiker

Synoptik-gruppen i Danmark, Norge og Sverige vil typisk være involveret i planlægningen og gennemførelsen af disse projekter.
 Afhængig af projektets karakter og egnethed kan det efterfølgende blive udbredt til hele optikerbranchen – og/eller blive tilbudt som indslag i undervisningen på optometriuddannelsen.

Studierne er gennemgående karakteriseret ved at være interessante spydspidser for den fremtidige udvikling af branchen. Det kan være innovative og konceptuelle studier, som hverken Synoptik A/S eller brancheforeninger typisk selv iværksætter. Der er således ikke tale om støtte til driftsomkostninger, men investering i viden om og fremtidig håndtering af relationen mellem kunde, optiker og butik/sortiment/rådgivning.

Deltagelse i sådanne studier fordrer som udgangspunkt, at de deltagende parter på ledelsesniveau involveres i og forholder sig aktivt til studiet ved at afsætte ressourcer til dets fremdrift og evt. implementering. Der forudsættes herudover en vis grad af åbenhed og videndeling ift. det aktuelle studie.

Vi vægter projekter, der …

  • er nyskabende
  • har kunderne i centrum
  • er baseret på viden og evidens
  • er handlingsrettede og løsningsorienterede
  • bygger på samarbejde og partnerskab

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange