Projekt børn og unges syn

Der er i dag en del data og stor bevågenhed om børn og unges overvægt, motion, deres tænder, ryge- og alkoholvaner, men ganske lidt om deres syn og de mulige konsekvenser, det kan have for læring og uddannelse.

Læs om projektet og 9 mulige tegn på synsproblemer hos børn, der sætter fokus på børn og unges synsproblemer:

Ikke alle børn med synsproblemer bliver opdaget rettidigt.
Det skal en ny kampagne fra Synoptik-Fonden være med til at ændre på.

Den 27. januar 2020 lancerer Synoptik-Fonden en ny informationskampagne, der skal sikre, at flere børn med synsproblemer bliver opdaget. For at styrke fokus på børnenes syn formidler kampagnen 9 typiske og synlige tegn på mulige synsproblemer hos 5-7-årige børn, som bl.a. lærere og pædagoger kan være opmærksomme på i deres hverdag sammen med børnene. Håbet med kampagnen er, at mere viden kan bidrage til, at færre børn i fremtiden går rundt med uopdagede synsproblemer. Kampagnematerialet sendes ud til alle landets skoler, børnehaver og til sundhedsplejen.

 

Selvom vi i Danmark screener børns syn langt hyppigere end vores nordiske naboer, så er det langt fra alle børn med synsproblemer, der bliver opdaget rettidigt.
Det viser et forskningsprojekt under Synoptik-Fondens flerårige projekt ’Børn og Unges Syn’. Lisbeth Sandfeld, ph.d. og overlæge ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde er en af de forskere, som har deltaget i projektet. Ifølge hendes forskningsresultater er to ud af tre af de 5-7-årige, der har behov for briller eller behandling af synet, ikke blevet opdaget ved de obligatoriske synstest.
For Synoptik-Fonden er målet med det opfølgende initiativ, at flere børn med synsproblemer bliver opdaget rettidigt, hvis flere voksne får kendskab til typiske tegn på mulige synsproblemer såsom klager over hovedpine, koncentrationsbesvær og udfordringer med finmotorikken.
Derfor er denne nye kampagne målrettet voksne, der er tæt på børnene i hverdagen, nemlig lærere og pædagoger.

Ved at informere disse nøglepersoner om de tegn på dårligt syn, der kan observeres i den daglige leg og undervisning, får de voksne nye redskaber til at opdage de børn, der har udfordringer med synet.
Plakater med de 9 synlige tegn på mulige synsproblemer, som de voksne kan holde øje med hos børnene, indgår i det kampagnemateriale, der sendes ud til alle landets skoler, børnehaver og til sundhedsplejen. Med materialet følger også en opfordring til at hænge plakaterne op i personalerum, klasseværelser o. lign. steder, hvor den er synlig og minder om de 9 tegn i hverdagen.
Hvis man som lærer eller pædagog har en mistanke om et muligt synproblem hos et barn, opfordrer kampagnen til, at man taler med barnets forældre om det.
For at styrke kendskabet til børns syn har fonden som et led i kampagnen i samarbejde med SundhedsTV produceret tre film, der sætter fokus på barnets syn og indikatorer på synsproblemer.

Baggrund for kampagnen

 • To ud af tre af de 5-årige børn, der har brug for briller eller anden synsbehandling, bliver ikke opdaget rettidigt.
 • Børn ved oftest ikke selv, at de ser dårligere end andre og siger derfor ikke selv til.
 • Der vil derfor ofte være et eller flere synlige tegn på børns synsproblemer, som er gode at kende og holde øje med for de voksne i børnenes hverdag.

Hold øje med børnene

 1. Barnet klager over hovedpine
 2. Barnet har synlig skelen, også bare en gang i mellem
 3. Tager teksten meget tæt på under læsning
 4. Dækker for eller lukker det ene øje
 5. Er tydeligt generet af lys
 6. Virker klodset eller har problemer med finmotorikken
 7. Har problemer med at se ting, der er langt væk
 8. Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
 9. Er træt i øjnene og gnider sig i dem

Inspirationsark om børns syn til sundhedsplejen

Udover kampagnens plakat er der udarbejdet et inspirationsark om børns syn, som er sendt ud til sundhedsplejen på alle landets skoler.

Inspirationsarket er målrettet sundhedsplejen og skal være med til at styrke sundhedsplejens viden om børns syn og på den måde skabe et fælles afsæt for at finde og hjælpe endnu flere børn med mulige synsproblemer. Her spiller sundhedsplejen en vigtig rolle, fordi både forældre, lærere og pædagoger anser dem for at være en central institution i forhold til børns sundhed.

Inspirationsarket er udarbejdet i samarbejde med øjenfaglige eksperter og indeholder viden om synstavler, synsprøver, synsproblemer og en uddybning af de typiske tegn på dårligt syn, der også optræder på plakaten. Inspirationsarket er udarbejdet på baggrund af interviews foretaget med en lang række sundhedsplejersker fra alle dele af landet i foråret 2019. Størstedelen af de interviewede efterspurgte mere materiale og viden om børns syn og gennemførelse af synsprøver. Interviewene blev foretaget som et led i projektet Barnets Syn.

Du kan bestille kampagneplakaten her og inspirationsarket her

Baggrund for kampagnen

Baggrunden for den nye kampagne er projektet ’Barnets Syn’, der – udover Lisbeth Sandfelds forskning – også bygger på en forudgående afdækning af hvilke indikationer på synsproblemer, der kan være hos børn i alderen 5-7 år. Afdækningen blev iværksat af Synoptik-Fonden og omfattede Danmark, Norge og Sverige. Den viste, at det ikke er muligt at udpege enkeltstående validerede indikationer på dårligt syn hos børn, men at der er stort sammenfald mellem de indikationer, der beskrives i de tre lande på tværs af videnskabelig litteratur, officielle retningslinjer samt informationsmateriale fra sundhedsfaglige organisationer. Efterfølgende har en sundhedsfaglig styregruppe* udvalgt 9 observerbare indikationer til informationskampagnen.

Referencer

– Sandfeld et al. (2019). Analysis of the current preschool vision screening in Denmark.
– Sandfeld et al. (2018). Ophthalmological data on 4.5- to 7-year-old Danish children.

 

Afdækning af indikationer

– Afdækningen af indikationer er gennemført af Komiteen for Sundhedsoplysning.
Den går på tværs af Danmark, Norge og Sverige og omfatter:
– Videnskabelig litteratur, artikler m.v.
– Informationsmaterialer og anbefalinger fra nationale styrelser og ministerier
– Informationsmaterialer fra organisationer og sundhedsfaglige
– Primærsektoren hos hhv.:
– sundhedsplejen
– almen praksis
– privatpraktiserende øjenlæger.
– Sekundær sektor, dvs. hospitalsøjenlæger

 

*Styregruppen bestod af:

– Lisbeth Sandfeld, overlæge og Ph.d., Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
– Inger Holst, skele-terapeut, Sjælland Universitetshospital, Roskilde
– Susanne Rank Lücke, sundhedsplejerske, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
– Merete Rubeck Petersen, praktiserende læge
– Anette Slyngborg, klinisk fagspecialist og master i optometri, Synoptik A/S
– Steffen Heegaard, professor, dr.med. klinisk professor ved SUND og overlæge i øjensygdomme Rigshospitalet/Glostrup,
øjenafdelingen og patologiafdelingen
– Grethe Ebert Jacobsen, sekretariatsleder, Synoptik-Fonden

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange