En fond – flere formål

Om Synoptik Fonden

Synoptik-Fonden er en erhvervsdrivende fond med et erhvervsmæssigt og et almennyttigt formål indenfor det brede syns- og øjenfaglige felt.

Ifølge fundatsen er fondens opgave dels at yde økonomisk støtte til uddannelse og forskning inden for optik, optometri, oftalmologi og bredere fagområder, hvor syn og øjne indgår – dels at støtte den fortsatte udvikling af Synoptik A/S gennem fondens medejerskab. Det er en væsentlig del af indtægterne herfra, fonden hvert år deler ud af.

I 2021 bevilgede vi godt 32 mio. kr. inden for vores kerneområde, syn og øjne.

Efterspørgslen efter fondsmidler er fortsat stigende. Ikke alene fra den klassiske øjenfaglige forskning, men også fra forskere med tværfaglige vinkler på synet og det at se. Det ser vi som et sundt tegn på, at interessen for at sikre flest mulige mennesker optimal synsfunktion i høj grad er til stede. Selvom ikke alle ansøgninger kan imødekommes, er vi stolte over at kunne bidrage til at stimulere initiativer og innovation i det omfang, det overhovedet er muligt.