Barnets Syn – Grønland

Indsats til lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, sundhedspersonale og optikere om ni synlige tegn på mulige synsproblemer hos 5-7-årige børn i Grønland

Ikke alle børn med synsproblemer bliver opdaget rettidigt. Det skal en ny indsats fra Synoptik-Fonden være med til at ændre på. Denne gang gælder det børn i Grønland.

Selvom børnenes syn screenes i forbindelse med børneundersøgelser, er det langt fra alle børn med synsproblemer, der bliver opdaget rettidigt. Og for de mindste kan det give en svær skolestart. Den nye indsats i Grønland skal bidrage til, at endnu flere voksne bliver bedre rustet til at spotte børn med mulige synsproblemer.

I samarbejde med grønlandske myndigheder og fagpersoner er indsatsen blevet målrettet Grønland, både med hensyn til materialer og modtagere. Indsatsen er et samarbejde mellem Departement for Sundhed, Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Synoptik-Fonden.

For Synoptik-Fonden er målet med indsatsen, at flere børn med synsproblemer bliver opdaget rettidigt, idet flere voksne får kendskab til typiske tegn på mulige synsproblemer såsom klager over hovedpine, koncentrationsbesvær og udfordringer med finmotorikken. Derfor er denne nye indsats målrettet voksne, der er tæt på børnene i hverdagen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med lærere og pædagoger, men også sundhedsplejersker, sundhedspersonale og optikere i hele landet. Ved at informere om de 9 tegn på dårligt syn, der kan observeres i den daglige leg og undervisning, får disse faggrupper ny viden og en skærpet opmærksomhed i forhold til bedre at kunne opdage de børn, der har udfordringer med synet.

Plakater med de 9 synlige tegn på mulige synsproblemer, som de voksne kan holde øje med hos børnene, indgår i materialet, der sendes ud til landets skoler, børnehaver, sundhedsvæsen og optikere. Med materialet følger også en opfordring til at hænge plakaterne op i personalerum, klasseværelser, konsultationsrum o. lign. steder, hvor den er synlig og minder om de 9 tegn i hverdagen.

Hvis man som lærer eller pædagog har en mistanke om et muligt synproblem hos et barn, opfordrer indsatsen til, at man taler med barnets forældre om det og opfordrer dem til at lade sundhedsplejersken eller den lokale læge se på barnet.

Hold øje med om børnene:

 1. Klager over hovedpine
 2. Har synlig skelen, også bare en gang i mellem
 3. Virker klodsede i forhold til jævnaldrende eller har problemer med finmotorikken
 4. Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
 5. Har problemer med at se ting, der er langt væk, fx tavlen
 6. Er tydeligt generet af lys
 7. Tager ting meget tæt på når de læser eller leger
 8. Ofte er trætte i øjnene og gnider sig i dem
 9. Dækker for eller lukker det ene øje for at fokusere.

Inspirationsark om børns syn til sundhedsvæsnet og sundhedsplejen

Udover indsatsens plakat er der udarbejdet et inspirationsark om børns syn, som er distribueret til sundhedsvæsnet og sundhedsplejen. Inspirationsarket skal give et lettilgængeligt overblik og understøtte sundhedsplejen og øvrige sundhedspersoner i arbejdet med at opspore synsproblemer så tidligt som muligt.

Inspirationsarket er er udarbejdet i samarbejde med øjenfaglige eksperter og er baseret på den nyeste viden om børns syn (se baggrund for indsatsen). Inspirationsarket er siden blevet kvalificeret af fagpersoner i Grønland.

Sammen med inspirationsarket modtager sundhedsvæsnet og sundhedsplejen nye syntavler, som er særligt gode til børn. Med tavlerne følger en instruktionsvideo om, hvordan en synsprøve bedst gennemføres.

Baggrund for indsatsen

Tilbage i 2013 satte Synoptik-Fonden med ”Projekt Børn og Unges Syn” fokus på uopdagede synproblemer blandt danske børn. En af konklusionerne var, at vi trods gentagne systematiske screeninger af børns syn i Danmark, stadig kan blive endnu bedre til at opdage børns synsproblemer endnu tidligere.

Med henblik på at styrke fokus på at opdage synsproblemer hos børn gennemførte Komiteen for Sundhedsoplysning på vegne af Synoptik-Fonden i 2019 en afdækning af validerede indikationer på dårligt syn hos børn under projekt Barnets Syn. Afdækningen omfattede Danmark, Norge og Sverige. Afdækningen viste, at det ikke er muligt at udpege validerede indikationer på dårligt syn hos børn, men at der er stort sammenfald mellem de indikationer, der beskrives i de tre lande – på tværs af videnskabelig litteratur, officielle retningslinjer samt informationsmateriale fra sundhedsfaglige organisationer.

Efterfølgende har en sundhedsfaglig styregruppe* udvalgt 9 observerbare indikationer, som indsatsen formidler.

Forskningsundersøgelse om børns syn (kun på dansk):

Afdækning af indikationer
Afdækningen af indikationer er gennemført af Komiteen for Sundhedsoplysning.
Den går på tværs af Danmark, Norge og Sverige og omfatter:

 • Videnskabelig litteratur, artikler m.v.
 • Informationsmaterialer og anbefalinger fra nationale styrelser og ministerier
 • Informationsmaterialer fra organisationer og sundhedsfaglige
 • Primærsektoren hos hhv.:
  • sundhedsplejen
  • almen praksis
  • privatpraktiserende øjenlæger
 • Sekundær sektor dvs. hospitalsøjenlæger

*Styregruppen bestod af:

 • Lisbeth Sandfeld, overlæge og Ph.d., Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Inger Holst, skele-terapeut, Sjælland Universitetshospital, Roskilde
 • Susanne Rank Lücke, sundhedsplejerske, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Merete Rubeck Petersen, praktiserende læge
 • Anette Slyngborg, klinisk fagspecialist og master i optometri, Synoptik A/S
 • Steffen Heegaard, professor, dr.med. klinisk professor ved SUND og overlæge i øjensygdomme Rigshospitalet/Glostrup, øjenafdelingen og patologiafdelingen
 • Grethe Ebert Jacobsen, sekretariatsleder, Synoptik-Fonden

Tak til Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Departement for Sundhed for deres bidrag til indsatsen. Særlig tak til læge Nick Duelund for kvalificering af indsatsen.

Download og bestil materialer

Plakat
Plakaten indeholder de 9 typiske tegn på synsproblemer hos 5-7-årige børn, som voksne kan holde øje med i hverdagen.

Download plakat dansk
Bestil plakat dansk

Inspirationsark
Inspirationsarket er udarbejdet til brug i sundhedsvæsnet og sundhedsplejen. Inspirationsarket indeholder viden om synsprøver og synstavler, synsproblemer og en uddybning af de 9 synlige tegn på mulige synsproblemer hos 5-7-årige børn.

Download inspirationsark dansk
Bestil inspirationsark grønlandsk og dansk

Se film

Film til forældre
Hør forældre fortælle, hvordan de opdagede og fik løst et synsproblem hos deres barn.

Film til fagpersoner
Trinvis guide til gennemførsel af synsprøve og opmærksomhedspunkter i forbindelse med børns syn.

 

Uddybning af de 9 indikatorer

Vær opmærksom på 9 tegn, du kan observere hos børn, som kan indikere synsproblemer.

 

 1. Klager over hovedpine
  Hvis barnet hyppigt klager over hovedpine, kan det være tegn på et synsproblem. Ikke alle børn kan beskrive hovedpine, derfor kan der spørges ind til, om barnet har ondt bag øjnene eller er ’træt i hovedet’.
 2. Har synlig skelen, også bare en gang i mellem
  Nogle børn skeler hele tiden, mens andre børn skeler en gang imellem. Det kan være et udtryk for, at barnet overanstrenger sine øjne. Man opdager bedst skelen ved, at det ene øje ’ikke følger med’ det andet.
 3. Tager teksten meget tæt på under læsning
  Barnet tager teksten meget tæt på, når det læser eller leger, eller oplever ubehag ved læsning og lignende aktiviteter, fx på tablet eller computer.
 4. Dækker for eller lukker det ene øje
  For at fokusere dækker eller lukker barnet det ene øje eller lægger hovedet på skrå.
 5. Er tydeligt generet af lys
  Er usædvanlig lysfølsom, hvilket kan komme til udtryk i stærkt sollys eller ved skift mellem indendørs og udendørs aktivitet samt ved lys fra tv, tablets osv.
 1. Virker klodset eller har problemer med finmotorikken
  Syn og motorik er tæt forbundet, så hvis synet halter, vil barnet også have svært ved at koordinere sine bevægelser i forhold til sine jævnaldrende. Det kan komme til udtryk ved, at barnet ofte støder ind i ting og møbler, spilder, når det spiser og drikker, eller har svært ved at gribe en bold.
 2. Har problemer med at se ting, der er langt væk
  Læg mærke til, om barnets kniber øjnene sammen for at se ting på afstand. Det kan også være, at barnet af sig selv ønsker at rykke tættere på tavlen eller ikke vil være med til fx boldspil.
 3. Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
  Hvis barnet skal bruge ekstra kræfter på at se optimalt, bliver det hurtigt træt og kan miste koncentrationen, hvilket smitter af på lysten til at læse og lave lektier.  Det kan også være, at barnet peger med fingrene på bogstaverne eller fortæller, at bogstaverne flyder sammen.
 4. Er træt i øjnene og gnider sig i dem
  Barnet klager over ubehag bag øjnene eller trætte øjne.