Godt syn til alle

Fondens grundlæggende målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Læs mere om os

Professorat med fokus på pædiatrisk oftalmologi

Synoptik-Fonden besluttede i efteråret 2022 at støtte nyt professorat med fokus på pædiatrisk oftalmologi med 1.1 mio kr. over 5 år. Nu er professoratet på Københavns Universitet slået op sammen med den tilhørende overlægestilling på Rigshospitalet.

Du kan læse mere om stillingerne her: Professorat og Overlægestilling

 

Nyt fra Synoptik-Fonden

2.139.000 kr. til forskning

Synoptik-Fonden uddeler to gange årligt midler til forskning og efteruddannelse. Fonden er stolt af ved dette forårs uddeling at have fordelt 2.139.000 kr. på 28 forskellige forskningsprojekter, der alle har som overordnet formål at sikre Godt Syn til Alle.

 

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange

Ansøg fonden til dit projekt

Øjet, synet og det at se karakteriserer Synoptik-Fondens kerneområde. Det omfatter optik, optometri og oftalmologi men involverer også bredere fagfelter inden for bl.a. læsning, psykologi, hjerneforskning og det sundhedsfaglige område.

Innovationsprojekter

Forskning & Efteruddannelse

Udvikling af optik-branchen

Innovationsprojekter

Iværksættes fx af fondens bestyrelse på baggrund af egen research – evt. med inddragelse af eksterne fagpersoner.
Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkomne til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Forskning & Efteruddannelse

Ansøgninger til forskning og uddannelse især inden for oftalmologiske område behandles af fondens Bedømmelsesudvalg to gange om året. Herunder også alle individuelle ansøgninger om støtte til rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Vores næste pulje består af kr.

Puljen starter 1. maj. 2023

Ansøgningfristen er 1. september. 2023

2,7 mio.

Ansøgningsfrist

4. jun

Udvikling af optik-branchen

Ansøgninger i dette felt har primært til formål at fremme udviklingsstudier, analyser og forskningsprojekter inden for bl.a. kunde/optiker-relationen. Udgangspunktet er Synoptik-kæden, men kan også komme optikerbranchen og undervisningen på optometriuddannelsen til gavn.

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.