Godt syn til alle

Fondens grundlæggende målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Læs mere om os

Nyt fra Synoptik-Fonden

Synoptik Fondens pris 2022

På Synoptik-Fondens årsseminar den 6. november blev Synoptik-Fondens hæderpris på 100.000 kr. overrakt til Professor Henrik Vorum

Læs motivationen her

Ny podcast om grøn stær

Projekt FOREVER

En af Synoptik-Fondens store bevillinger går i disse år til projekt FOREVER

I november blev det første symposium afholdt. Se hvorfor projektet er så vigtigt – og læs mere om projektet her

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange

Ansøg fonden til dit projekt

Øjet, synet og det at se karakteriserer Synoptik-Fondens kerneområde. Det omfatter optik, optometri og oftalmologi men involverer også bredere fagfelter inden for bl.a. læsning, psykologi, hjerneforskning og det sundhedsfaglige område.

Innovationsprojekter

Forskning & Efteruddannelse

Udvikling af optik-branchen

Innovationsprojekter

Iværksættes fx af fondens bestyrelse på baggrund af egen research – evt. med inddragelse af eksterne fagpersoner.
Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkomne til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Forskning & Efteruddannelse

Ansøgninger til forskning og uddannelse især inden for oftalmologiske område behandles af fondens Bedømmelsesudvalg to gange om året. Herunder også alle individuelle ansøgninger om støtte til rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Vores næste pulje består af kr.

Puljen starter 1. oktober. 2022

Ansøgningfristen er 1. marts. 2023

Ca. 2,5 mio.

Ansøgningsfrist

6. dec

Udvikling af optik-branchen

Ansøgninger i dette felt har primært til formål at fremme udviklingsstudier, analyser og forskningsprojekter inden for bl.a. kunde/optiker-relationen. Udgangspunktet er Synoptik-kæden, men kan også komme optikerbranchen og undervisningen på optometriuddannelsen til gavn.

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.