I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at være med til at sikre alle et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Det gør vi ved at hjælpe viden på vej inden for det brede syns- og øjenfaglige felt og tilgrænsende fagområder – og understøtte, at den viden bliver delt og anvendt til at skabe positive forandringer til gavn for borgere og samfund.

Synoptik-Fondens nye kampagne sætter fokus på 9 synlige tegn, som de voksne kan være opmærksomme på i barnets hverdag.

Læs mere

Hvad siger øjenlægen og sundhedsplejersken?
Hvad siger barnet selv … og forældrene?

Se mere

Torsdag d. 1. september er deadline for at søge om fondsstøtte til forsknings­projekter og individuelle konferencerejser i 2022. Øvrige ansøgninger behandles løbende af fondens bestyrelse.

Læs mere