Godt syn til alle

Fondens grundlæggende målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Læs mere om os

Synoptik-Fondens pris

På Synoptik-Fondens Årsmøde den 8. november uddelte fondens formand Jørgen Kjergaard Madsen Synoptik-Fondens pris på 100.000 kr. for en særlig indsats til Professor, Torben Lykke Sørensen, Sjællands Universitetshospital.
Du kan læse motivation og se Torben Lykkes efterfølgende præsentation her

Årsseminar 2023

Den 8. november  holdt Synoptik-Fonden årsseminar med “Det Aldrende Øje” som tema. Se stemningsfilm fra seminaret og alle de faglige oplæg i fuld længde her

 

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange

Ansøg fonden til dit projekt

Øjet, synet og det at se karakteriserer Synoptik-Fondens kerneområde. Det omfatter optik, optometri og oftalmologi men involverer også bredere fagfelter inden for bl.a. læsning, psykologi, hjerneforskning og det sundhedsfaglige område.

Innovationsprojekter

Forskning & Efteruddannelse

Udvikling af optik-branchen

Innovationsprojekter

Iværksættes fx af fondens bestyrelse på baggrund af egen research – evt. med inddragelse af eksterne fagpersoner.
Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkomne til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Forskning & Efteruddannelse

Ansøgninger til forskning og uddannelse især inden for oftalmologiske område behandles af fondens Bedømmelsesudvalg to gange om året. Herunder også alle individuelle ansøgninger om støtte til rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Vores næste pulje består af kr.

Puljen starter 1. maj. 2023

Ansøgningfristen er 1. september. 2023

2,7 mio.

Ansøgningsfrist

3. dec

Udvikling af optik-branchen

Ansøgninger i dette felt har primært til formål at fremme udviklingsstudier, analyser og forskningsprojekter inden for bl.a. kunde/optiker-relationen. Udgangspunktet er Synoptik-kæden, men kan også komme optikerbranchen og undervisningen på optometriuddannelsen til gavn.

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.