Godt syn til alle

Fondens grundlæggende målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Læs mere om os

2.505.000 kr. til forskningsprojekter

Forårets uddeling af forskningsmidler til projekter, der på den ene eller anden måde bidrager til at sikre godt syn til alle, er netop afsluttet i Synoptik-Fonden.
Du kan se alle bevillingerne til projekterne her.

Årsseminar 2023

Den 8. november  holdt Synoptik-Fonden årsseminar med “Det Aldrende Øje” som tema. Se stemningsfilm fra seminaret og alle de faglige oplæg i fuld længde her

 

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange

Ansøg fonden til dit projekt

Øjet, synet og det at se karakteriserer Synoptik-Fondens kerneområde. Det omfatter optik, optometri og oftalmologi men involverer også bredere fagfelter inden for bl.a. læsning, psykologi, hjerneforskning og det sundhedsfaglige område.

Udviklingsprojekter

Forskningsprojekter

Efteruddannelse

Større udviklings- eller innovationsprojekter

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer ift. Synoptik-Fondens formål er meget velkomne til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Puljen starter 24. januar. 2024

Ansøgningfristen er 8. marts. 2024

Ansøgningsfrist

25. jul

Forskning & Efteruddannelse

Ansøgninger til forskning indenfor fondens formål – men måske især inden for oftalmologiske område.
Ansøgningerne behandles af fondens bedømmelsesudvalg to gange om året.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Puljen starter 1. marts. 2024

Ansøgningfristen er 1. september. 2024

Ansøgningsfrist

25. jul

Efteruddannelse

Individuelle ansøgninger om støtte til fx rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser eller udenlandsophold.
Ansøgningerne behandles af fondens Bedømmelsesudvalg to gange om året.
Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

Puljen starter 1. marts. 2024

Ansøgningfristen er 1. september. 2024

Ansøgningsfrist

25. jul