Aktuelt: Projekt Børn og Unges Syn

White paper om Projekt Børn og Unges Syn

Her kan du læse Synoptik-Fondens white paper om Projekt Børn og Unges Syn. Rapporten giver dig et overblik over de vigtigste resultater fra de tre forskningsprojekter bag projekt Børn og Unges Syn. Du får et forståeligt indblik i den nye viden og bliver introduceret til de diskussioner, perspektiver og spørgsmål, som den åbner op for. Til sidst gengiver rapporten også de diskussioner, kommentarer, problemstillinger, og ønsker til fremtidens screeningssystem, som blev rejst på Synoptik-Fondens konference om Børn og Unges Syn, 2018.

Læs mere »

Stor konference om børn og unges syn samlede Skandinaviens førende fagfolk om fremtidens synsscreeningssystem

I februar blev der sat punktum for Synoptik-Fondens flerårige Projekt Børn og Unges Syn. Det skete med en konference, hvor fagfolk fra hele Skandinavien diskuterede helt nye forskningsresultater fra projektets forskellige forskergrupper, og hvordan et fremtidigt screeningssystem bedst indrettes for at sikre børn med synsproblemer relevant og rettidig behandling. Fonden tog initiativ til Projekt Børn […]

Læs mere »

Tre simple spørgsmål kan gøre dig bedre til at opdage børn med synsproblemer

Det er op ad bakke at skulle starte i skole med uopdagede synsvanskeligheder. Bogstaverne danser, hovedet gør ondt, og alle de andre børn lægger sig i overhalingsbanen, mens man selv kæmper for bare at kunne følge med bagtroppen. Det er samtidig svært for forældre og pædagoger i børnehaven at finde ud af, om et barn […]

Læs mere »

Noget af en aha-oplevelse

Medmindre et barn er meget nærsynet, bliver synsproblemer såsom dårligt samsyn sjældent opdaget. Og synet ligger langt nede på listen over årsager, som fagfolk tester for, når et barn f.eks. har hovedpine, læse- eller koncentrationsproblemer. De fleste forældre ved heller ikke, at det kan være et problem, der kan kureres. Kalle Riisberg gik i 2. […]

Læs mere »

Status på Projekt Børn og Unges Syn

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn.

Læs mere »

Hvordan kan vi blive bedre til at se, om et barn har synsproblemer?

Børn fortæller ikke når de har synsproblemer og derfor skal man blandt andet være opmærksom på deres adfærd, hvis man skal kunne opdage de børn, der har synsproblemer. I Roskilde undersøger Projekt Børn og Unges syn, hvordan man bedst kan synsscreene børn inden de sidder på skolebænken, hvor et godt syn er afgørende for indlæringen.

Læs mere »

Når forskningen møder virkeligheden …

I Randers har Optikerhøjskolens forskning i børn og unges syn og sundhedsplejerskers daglige arbejde med skolebørnene udviklet sig til et frugtbart samarbejde præget af stort engagement og faglig sparring. To nye screeningstest skal gøre det nemmere for sundhedsplejerskerne at opdage børn med langsynethed og samsynsproblemer. Læs artiklen fra “Din Avis Randers”.

Læs mere »

Sundhedsplejersker roser forsøg med nye synsundersøgelser af børn

4 minutter. Det er den tid en sundhedsplejerske i dag har til at undersøge et barn i 0. klasse. I Randers er to lektorer fra Optikerhøjskolen og kommunens sundhedsplejersker gået sammen om at undersøge, om flere synsproblemer kan opdages hurtigt og effektivt i den korte tid sundhedsplejersken har. Initiativet roses af sundhedsplejerskerne. En undersøgelse på […]

Læs mere »

Optometrikonference gør status på undersøgelser af det danske synsscreeningssystem

Dansk Optometri og Kontaktlinse Konference 2015, der løber af stablen i weekenden 7.-8. November 2015, rundes af med en update på Synoptik Fondens forskningsbaserede undersøgelser af det danske synsscreeningsystem for børn. Fra Randers til Allerød har op mod 3000 børn det seneste år været med i projekt Børn og Unges Syns forskningsprojekter. Ved hjælp af […]

Læs mere »

Kan træning af synet gøre det lettere at læse?

Hjernen og øjnene skal arbejde tæt sammen, hvis vi skal kunne læse godt. Men hvordan udvikler vi evnen til at koordinere vores øjenbevægelser, så vores hjerne kan følge med og forstå det, vi læser? Et nyt forskningsprojekt skal give os mere viden om synets og hjernens evne til at arbejde sammen.

Læs mere »