I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at være med til at sikre alle et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Det gør vi ved at hjælpe viden på vej inden for det brede syns- og øjenfaglige felt og tilgrænsende fagområder – og understøtte, at den viden bliver delt og anvendt til at skabe positive forandringer til gavn for borgere og samfund.

Få indblik i de vigtigste diskussioner om fremtidens synsscreeningssystem med Synoptik-Fondens white paper om Projekt Børn og Unges Syn

Læs mere

Som følge af den nye Persondataforordning har fonden opdateret sine procedurer for den måde, vi registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give ifm. indsendelse af en ansøgning.

Læs mere

Tirsdag d. 1. september er deadline for at søge om fondsstøtte til forsknings­projekter og individuelle konferencerejser i 2020. Øvrige ansøgninger behandles løbende af fondens bestyrelse.

Læs mere