I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at være med til at sikre alle et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Det gør vi ved at hjælpe viden på vej inden for det brede syns- og øjenfaglige felt og tilgrænsende fagområder – og understøtte, at den viden bliver delt og anvendt til at skabe positive forandringer til gavn for borgere og samfund.

I februar 2018 samledes Skandinaviens førende fagfolk til en konference om børn og unges syn og fremtidens synsscreeningssystem. Her kan du læse om dagen og se interviews med deltagerne.

Læs mere

Som følge af den nye Persondataforordning har fonden opdateret sine procedurer for den måde, vi registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give ifm. indsendelse af en ansøgning.

Læs mere

Lørdag d. 1. september er deadline for at søge om fondsstøtte til forsknings­projekter og konferencerejser i 2018.

Læs mere