I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at være med til at sikre alle et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Det gør vi ved at hjælpe viden på vej inden for det brede syns- og øjenfaglige felt og tilgrænsende fagområder – og understøtte, at den viden bliver delt og anvendt til at skabe positive forandringer til gavn for borgere og samfund.

Synoptik-Fondens nye kampagne sætter fokus på 9 synlige tegn, som de voksne kan være opmærksomme på i barnets hverdag.

Læs mere

Synoptik-Fondens Årsseminar søndag d. 7. november 2021

Efter sidste års aflysning er alle sejl sat for at gennemføre fondens Årsseminar i år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d. 7. november. Arrangementet afholdes på Scandic Falkonér på Frederiksberg fra kl. 9.00-16.00.
Nærmere information om programmet og tilmelding vil blive meldt ud i løbet af august, bl.a. her på hjemmesiden.

Onsdag d. 1. september er deadline for at søge om fondsstøtte til forsknings­projekter og individuelle konferencerejser i 2021/22. Øvrige ansøgninger behandles løbende af fondens bestyrelse.

Læs mere