Udfører du synstræning?

Her i det nye år vil Københavns Universitet og Synoptik-Fonden forsøge at kortlægge synstræningsvirksomhed i Danmark. Det vil ske gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig til en lang række faggrupper.

”Undersøgelsens formål er at få skabt et overblik over hvilke synsmæssige problemer, der tilbydes træning for og hvilke metoder, der anvendes samt hvilke faggrupper, der tilbyder træningen”, fortæller Inge Linda Wilms, lektor ved Københavns Universitet og initiativtager til undersøgelsen.

Et vigtigt område, der mangler viden

Det er vigtigt for alle mennesker at have et velfungerende syn for at få en almindelig hverdag til at fungere. Derfor vil denne kortlægning af synstræningsvirksomhed i Danmark ifølge Inge Wilms være af stor betydning:

”Der tilbydes i dag behandling og træning af synet fra forskellige faggrupper, men der findes ikke et godt overblik over hvem, der udfører træning og hvilke vanskeligheder, man tilbyder træning for. Patienter og pårørende kan derfor have svært ved at få hjælp til behandling og træning af funktionelle synsproblemer. Der mangler desuden forskning og viden omkring effekt af træning og dens sammensætning på væsentlige områder”, fortæller Inge Wilms.

Også formand for Optikerforeningen Per Michael Larsen mener, at undersøgelsen er et vigtigt bidrag til at opnå mere viden omkring synstræning og dermed bedre behandling.

“Optikerforeningen bakker fuldt op om denne vigtige kortlægning af synstræning i Danmark og ønsker at bidrage med at få undersøgelsen ud til de forskellige faggrupper i hele landet. Vi mener, at viden om synstræning er vigtigt både for patienter, optometrister og andre behandlere samt i forskningsøjemed”, fortæller Per Michael Larsen.

Du kan tilgå spørgeskemaundersøgelsen her

Baggrunden for undersøgelsen er at få skabt et objektivt grundlag for øget og målrettet tværfaglig forskning og samarbejde omkring træningsmetoder. Alle data fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Resultaterne vil blive offentliggjort i en rapport, som gøres tilgængelig for alle via Synoptik-Fondens og Københavns Universitets hjemmesider.

Skulle du modtage link til spørgeskema fra flere sider, så udfyld da kun skemaet en gang.

______________________________________________________________

Vil du eller dine kolleger holdes opdateret om projektets resultater og Projekt Børn og Unges Syn, kan I gøre det ved at sende en mail til mads@nextwork.as.