Tre simple spørgsmål kan gøre dig bedre til at opdage børn med synsproblemer

Det er op ad bakke at skulle starte i skole med uopdagede synsvanskeligheder. Bogstaverne danser, hovedet gør ondt, og alle de andre børn lægger sig i overhalingsbanen, mens man selv kæmper for bare at kunne følge med bagtroppen. Det er samtidig svært for forældre og pædagoger i børnehaven at finde ud af, om et barn har svært ved at se – og det er i hvert fald ikke noget, barnet selv kommer og klager over. Derfor fremsætter optiker Gitte Tubæk nu tre simple hjælpespørgsmål, som alle kan bruge til at få en indikation af, om et barn kan have problemer med øjnene.

Synet er en grundlæggende forudsætning for trivsel og læring, og derfor søsatte Synoptik-Fonden i sin tid en række forskningsprojekter, der skulle undersøge, hvordan vi kan blive bedre til at opdage børn med synsvanskeligheder. I Roskilde kommune blev 600 børnehavebørn i den forbindelse synscreenet ude i børnehaverne af optiker og svagsynsspecialist Gitte Tubæk. Hun har gennem projektet fået dybdegående kendskab til pædagogernes udfordringer og manglende redskaber til at opdage børn med synsvanskeligheder, og efter mange års erfaring med børns syn, opstiller hun nu tre hjælpespørgsmål, som kan gøre pædagoger og ikke mindst forældre bedre i stand til at opdage børn med synsproblemer.

”Vi må selv komme mere på banen her. Børn kommer ikke og fortæller dig, at de ikke kan se ordentligt, for de ved ikke, at det kan være anderledes. De har altid set som de gør, og det er deres udgangspunkt” fortæller Gitte Tubæk.

17 andre ting tjekkes som regel før synet kommer på dagsordenen

Bente Hansen er pædagog i Børnehuset Svanen og samarbejdede med Gitte Tubæk, da børnene i deres børnehave blev synsscreenet. Hun fortæller, at trods 40 års erfaring med børn er det at opdage synsproblemer stadig en svær nød at knække:

”Jeg tror ikke, d​et er fordi​, man ikke gerne vil ​have mere fokus på børns synsproblemer​. Det handler bare meget om vane og kutyme. Hvis barnet har nogle særlige adfærdsvanskeligheder, er der som regel 17 andre ting, vi først mistænker, inden tankerne falder på synsproblemer” fortæller Bente Hansen.

Ifølge optometrist Gitte Tubæk skyldes det delvist, at synet ikke umiddelbart afslører sig selv så let.

”Man opdager nemt, hvis børn ikke hører ordentligt – hvis de selvsagt ikke hører, hvad der bliver sagt. Hvis de taler dårligt, så hører du det, og hvis de falder over deres egne ben, så ser du, at de har motoriske vanskeligheder. De ting afslører ligesom sig selv. Men synet går ofte uopdaget hen – synet er usynligt” fortæller Gitte.

Sådan kan du opdage synsproblemer hos børn

Efter at have fået et så indgående kendskab til børnehavepædagogers udfordringer og behov når det kommer til børns syn, har Gitte Tubæk nu sat sig for, at opstille nogle simple hjælpespørgsmål omkring barnets adfærd, som pædagoger og forældre kan stille sig selv. Kan du svare ja på nogle af de tre spørgsmål, så er det overvejelsen værd, om barnet skal til en synsundersøgelse:

  • Har barnet svært ved at sidde stille, eller har det meget ’krudt i røven’? Der kan være mange forklaringer til dette, men en ofte overset forklaring er, at barnet kan have svært ved at se ting tæt på kort afstand.
  • Drejer barnet hovedet, når han eller hun tegner, spiller spil o.l.? En skæv hovedstilling er et tydeligt tegn på, at der kan være noget galt med synet.
  • Går barnet langs væggen? Det kan se ud som en sjov leg, men det kan også betyde, at barnet har svært ved at se, og ved at gå langs væggen, kan det simpelthen nemmere navigere.

Nye redskaber hilses velkommen

Bente Hansen hilser glædeligt al viden velkommen, der kan hjælpe både hende, kolleger og forældre med at opdage børns synsproblemer, og det er et vigtigt første skridt i den rigtige retning:

”J​eg tror, at det ville kunne rykke noget at få udbredt viden om, hvordan vi spotter synsproblemer. ​Og her er mere viden og opmærksomhed omkring særlige adfærdstræk jo et godt førsteskridt. Hvis vi derudover kunne få konkrete, inspirerende værktøjer, der er koblet op på leg med børn i hverdagen, så tror jeg virkelig, det vil rykke noget. Det har vi f.eks. til sprogscreening, og det fungerer rigtig godt”, fortæller Bente.

Slut med tilfældige opdagelser

Gitte håber selv på, at hun med disse tre simple punkter kan bidrage til, at flere børn med synsvanskeligheder, får den hjælp, de har brug for.

”Som det er nu, er det fuldstændig tilfældigt, om et barn med synsproblemer bliver opdaget eller ej. Et godt eksempel er et barn, jeg fik ind en dag, hvor det var morfaren, som tilfældigvis selv havde haft briller som barn og derfor kunne genkende nogle særtræk hos barnebarnet, hvorefter han råbte vagt i gevær. Men hvis vi alle bliver bare lidt bedre til at kigge efter de her simple tegn på synsproblemer, så tror jeg på, at vi kan hjælpe rigtig mange børn, som har det svært, og som normalt går under radaren”, fortæller Gitte.

Små justeringer, store perspektiver

Synoptik-Fondens Projekt Børn & Unges Syn er et skridt på vej mod at blive bedre til at fange børns synsproblemer inden skolestart, men der er stadig et stykke vej endnu. Derfor lancerer Synoptik-Fonden nu en stor konference med banebrydende indsigter omkring emnet. Her vil forskere fra ind- og udland samt praktikere og politiske aktører m.fl. diskutere problematikker og løsningsmodeller omkring børn og unges syn. Konferencen vil finde sted i februar 2018 på Den Blå Planet i Kastrup.


Fakta:

Optometristerne Hanne Weihrauch og Gitte Tubæk samt øjenlæge, ph.d. Lisbeth Sandfeld udgør arbejdsgruppen på projektet. De har synstestet børn i børnehaver og efterfølgende på øjenafdelingen på Roskilde Sygehus. 600 børn er er blevet screenet i børnehaverne, og 446 er kommet videre til øjenafdelingen. Projektet er unikt både i Danmark og udenfor landets grænser, og de tre forskere har biddraget med hidtil ukendte og værdifulde data om børns syn. Resultaterne vil få betydning for teori og praksis fremover.


Vil du følge med i projektet? Send en mail til mads@nextwork.as