Fondens påskønnelse af en særlig indsats

Siden 1996 har Synoptik-Fonden hvert år uddelt sit hæderslegat på 100.000 kr. Den bliver givet til en eller flere personer, der har ydet en særlig fremragende indsats inden for optikkens, optometriens og oftalmologiens faglige felt – eller tilgrænsende områder.

Modtageren af hædersgaven offentliggøres dels i den invitation, der udsendes i forbindelse med det årlige seminar, som Synoptik-Fonden afholder den første søndag i november – dels kan nyheden læses her på hjemmesiden.

Seminarets program omfatter ofte foredrag om emner, der relaterer sig til det, dagens prismodtager har beskæftiget sig med. Og efter frokosten motiverer fondens bedømmelsesudvalg sit valg af årets modtager og overrækker hæderslegatet – efterfulgt af prismodtagerens foredrag.

Tilmelding til seminaret er nødvendig. Deltagelsen er gratis og er fortrinsvis forbeholdt øjenlæger og optikere.