Årets legatmodtager 2014

En ildsjæl blev fejret

Når Synoptik-Fonden holder sit årlige seminar, er det samtidig anledningen til at overrække fondens hæderslegat på 100.000 kr. til en eller flere personer, som udpeges af fondens Bedømmelsesudvalg.

Synoptik-Fondens formand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen sammen med dagens legatmodtager.

Synoptik-Fondens formand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen sammen med dagens legatmodtager.

I 2014 tilfaldt legatet professor, overlæge, dr.med. Morten Dornonville de la Cour fra Øjenafdelingen, Glostrup Hospital. Fra talerstolen fremhævede professor, dr. med. Jan Ulrik Prause især modtagerens forskning inden for øjenkirurgi men også den særlige blanding af arbejdsomhed, stor klinisk og teoretisk viden, uimponeret hittepåsomhed – kombineret med statistikerens særlige observante og uimponerede tilgang til data, som kendetegner Morten la Cours virke. Udover det nuværende oftalmologiske professorat, som Morten la Cour har haft siden 2008, står han bag en et utal af kurser, foredrag, vedledninger, artikler, bøger og meget andet.

Det er 19. gang Synoptik-Fonden uddeler sit hæderslegat. Legatet gives til den eller de personer, der har markeret sig med en særlig fremragende indsats inden for optik, optometri eller oftalmologi – eller nært beslægtede fagområder.

Foto 2. Professor, overlæge, dr.med. Morten Dornonville de la Cour omgivet af dagens øvrige oplægsholdere - læge, ph.d. studerende Ann Sofie Skou Thomsen, læge, ph.d. studerende Søren Solberg Bjerrum og klinisk lektor, overlæge, ph.d. Jens Folke Kiilgaard alle fra Glostrup Øjenafdeling.

Professor, overlæge, dr.med. Morten Dornonville de la Cour omgivet af dagens øvrige oplægsholdere
– læge, ph.d. studerende Ann Sofie Skou Thomsen, læge, ph.d. studerende Søren Solberg Bjerrum og klinisk lektor, overlæge, ph.d. Jens Folke Kiilgaard alle fra Glostrup Øjenafdeling.