Årets legatmodtager 2016

Fondens hæderslegat på 100.000 kr. blev i år tildelt det børneoftalmologiske arbejde i Grønland

På det velbesøgte Årsseminar første søndag i november blev blikket for en stund vendt mod nord. Temaet, ’Øjenbetjeningen i Grønland’ blev en rejse gennem det historiske, organisatoriske og øjenfaglige landskab – tilsat farverige anekdoter og tørre tal – fortalt af mennesker, der har været der selv eller stadig bor på deroppe.

Mon ikke de fleste fik en god fornemmelse af, at Grønland, set gennem øjenlægens, optikerens og cheflægens objektiv, er fantastisk og fascinerende, men også et kulturelt, sundhedspolitisk og ikke mindst geografisk og vejrmæssigt udfordrende sted at arbejde? Også selvom konsulentrejsen med hundeslæde over tid er udskiftet med helikopteren og teleoftalmologien.

Dansk ekspertise til gavn for Grønlands børn

Med det grønlandske tema, var der således også sat retning for årets legatoverrækkelse. Professor, dr.med. Jan Ulrik Prause motiverede på vegne af fondens bestyrelse og Bedømmelsesudvalg valget af dette års modtager af Synoptik-Fondens hæderslegat: Børneoftalmologien i Grønland.

Mange har gennem årene været med til at løfte den danske optometriske og oftalmologiske betjening i Grønland, og det vil derfor ikke være rigtigt at udpege blot en enkelt person eller to for deres ekstraordinære indsats. Vi har derimod valgt at donere legatet til et prisværdigt formål, der skal være med til at igangsætte en øget indsats for bedre øjensundhed blandt grønlandske børn. En stor udfordring, der kræver mange nye studier med en bred deltagelse af børneoftalmologer, optometrister og ortoptister.

På den baggrund og på vegne af Grønlandsgruppen under Dansk Oftalmologisk Selskab blev legatet modtaget af øjenlæge, ph.d. og overlæge Hans Ulrik Møller og øjenlæge, dr.med. og ledende overlæge Hanne Jensen, samt professor, overlæge Steffen Heegaard, bestyrelsesformand for DOS. Anerkendelsen og den økonomiske støtte har derved pustet nyt liv i Grønlandsgruppen, som det blev udtrykt i takketalen.

Som afrunding på Årsseminaret fremlagde Hanne Jensen og Hans Ulrik Møller deres overvejelser om det arbejde, der venter forude. Målet er, at man på en dokumenteret baggrund kan vejlede om, hvordan man bedst finder de børn i Grønland, der har behov for hjælp – uanset om hjælpen er briller, skelebehandling, børnelægevurderinger, svagsynsoptik eller andre hjælpemidler. Og dernæst også at sikre en langsigtet opfølgning på det lille antal af børn, det reelt drejer sig om. I det arbejde er kontinuitet, lokal forankring og økonomisk støtte helt afgørende for at sikre projektet kvalitet – dertil kommer også samarbejdet med og accepten fra de grønlandske myndigheder.

  • Hans Ulrik Møller er øjenlæge, ph.d. og overlæge på den børneoftalmologiske funktion på Øjenklinikken, Århus Universitetshospital – samt formand for DOS.
  • Hanne Jensen er øjenlæge, dr.med. og ledende overlæge ved Kennedy Centrets Øjenklinik.
  • Steffen Heegaard er klinisk professor og overlæge ved Øjenklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet-Glostrup, samt bestyrelsesformand i DOS.

Det var i år 21. gang Synoptik-Fonden uddelte sit hæderslegat. Gennem årene er legatet givet til en eller flere personer, som har markeret sig med en særlig fremragende indsats inden for optik, optometri eller oftalmologi – eller nært beslægtede fagområder.

Men i år gik det i stedet til et særligt formål, nemlig at fremme børneoftalmologien i Grønland. Ikke alene er det Børnenes År i Grønland. Børns øjensundhed har også længe haft fondens store bevågenhed herhjemme – bl.a. med initiativet til det flerårige forskningsprojekt ’Børn og Unges Syn’. Med afsæt i erfaringer herfra er målet at finde den bedste måde hvorpå alle børn i Grønland kan blive undersøgt for at finde de statistisk set 20-30 børn med brillebehov, de 1-2 synshandicappede børn, de 10-20 børn der skal klapbehandles og et tilsvarende antal børn med andre handicaps, som måske også har synsproblemer.

aarsseminar_2016