Sundhedsplejersker roser forsøg med nye synsundersøgelser af børn

4 minutter. Det er den tid en sundhedsplejerske i dag har til at undersøge et barn i 0. klasse. I Randers er to lektorer fra Optikerhøjskolen og kommunens sundhedsplejersker gået sammen om at undersøge, om flere synsproblemer kan opdages hurtigt og effektivt i den korte tid sundhedsplejersken har. Initiativet roses af sundhedsplejerskerne.

En undersøgelse på fire minutter kan ikke undersøge alt, og på fire minutter skal en sundhedsplejerske både undersøge en 6-årig for både nærsynethed og symptomerne ved langsynethed. Men sammen med Ivan Nisted og Marianne Ledet Maagaard undersøger Randers’ sundhedsplejersker nu, om en anderledes test hurtigt og effektivt ville kunne integreres i den eksisterende sundhedsundersøgelse.

”Vi ved fra vores tidligere undersøgelser, at en del børn i dag går rundt med uopdaget langsynethed. Derfor har vi gerne villet undersøge, om vi nemt og effektivt kan blive bedre til at screene for de to synsproblematikker” fortæller Marianne Ledet Maagaard.

IMG_5332

Her ses Ivan og Marianne på Synoptik-Fondens konference om børn og unges syn tilbage i 2013. Nu er alle børn fra 0.-6. klasse i Randers kommune blevet undersøgt.

I et tværprofessionelt samarbejde med sundhedsplejersker og øjenlæger har Ivan Nisted og Marianne Ledet Maagaard tilpasset to simple test, der kan give et bedre billede af om børnene lider af langsynethed eller konvergensinsufficiens.

Sundhedsplejerskerne er blevet undervist i at bruge de to test og har derefter undersøgt alle skolebørn på 0. og 6. klassetrin i Randers Kommune. Foruden undervisningen har sundhedsplejerskerne haft mulighed for at sende skolebørnene, som de mistænker har brug for yderligere træning af synet, til en grundigere undersøgelse hos Optikerhøjskolen. Og initiativet roses af sundhedsplejerskerne:

”Sparringen med Ivan og Marianne har været enormt givende. At vi kan tilbyde børnene et ekstra tilbud, hvor de har mulighed for at få hjælp og rådgivning til at gøre deres børns syn bedre, har været en god guideline til, hvad vi som sygeplejersker skal være mere opmærksomme på” Fortæller Heidi Mølgaard Simonsen.

Sundhedsplejerskerne er afgørende

Selvom forskningsprojektet endnu ikke er færdigt har sundhedsplejerskernes indsats og faggruppernes gode samarbejde været afgørende for projektets gang. Sparringen har været uundværlig, fortæller lektor ved Optikerhøjskolen i Randers, Marianne Ledet Maagaard.

Samarbejde skaber bedre resultater

Hos Ph.d., sundhedsplejerske og redaktør på sundhedsplejersken.dk Else Guldager er der heller ingen tvivl om, at den nye viden og de nye metoder betyder, at screeningen af børn i fremtiden kan blive mere effektiv:

”Når fagfolkene omkring børnene samarbejder med hver deres faglige fokus, og med tanke for det enkelte barns behov, giver det et helhedspræget tilbud af god kvalitet. Det giver så at sige et skarpere synsfelt på opgaven og ikke mindst et samarbejde, hvor 1+1 giver mere end 2. Opmærksomheden på børnenes syn – og at fagfolkene omkring børn og unge samarbejder er til gavn for alle børn, men især de børn med udfordringer vinder på samarbejdet”.

Sundhedsplejerskerne føler sig bedre klædt på til opgaven

Birgit Lykkemark, som med de nye metoder har været med til at screene børn i forbindelse med projektet, føler sig bedre rustet:

”Med den nye viden føler jeg, at vi bliver klædt bedre på og hele tiden bliver bedre til at spore os ind på, hvad børnene reelt har behov for. Det er vigtigt for os som sundhedsplejersker, men især vigtigt for børnene, der døjer med synsproblemer”.

Vil du følge med i hvad der sker i Projekt Børn og Unges Syn?

Vil du eller dine kollegaer gerne følge med i projektets resultater, kan I gøre det ved at sende en mail til thomas@nextwork.as.