Status på Projekt Børn og Unges Syn

Tre børn laver synstest

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn. Ved hjælp af bl.a. udvidede synsundersøgelser, læseevalueringer og måling af opmærksomhed forsøger 3 projekter under Synoptik-Fonden at sætte det danske screeningssystem under lup: Fanger vi børn med synsrelaterede indlæringsvanskeligheder i tide – og hvordan kan systemet forbedres?

Kan vi undgå at færre børn starter i skole med uopdagede synsproblemer?

Øjenlæge, ph.d. Lisbeth Sandfeld undersøger i samarbejde med optometristerne Hanne Weihrauch og Gitte Tubæk, om synsundersøgelserne af førskolebørn kan gøres mere præcise og mere effektive. I dag starter en del børn i skole med synsproblemer, og ideen med projektet er at undersøge, om vi bedre kan fange børn med synsproblemer inden de starter i skolen. I projektet testes børnene først af en optometrist i børnehaverne og derefter igen på øjenafdelingen på Roskilde sygehus. 600 børn er blevet screenet i børnehaverne og godt 450 er kommet videre til øjenafdelingen på Roskilde sygehus. De 3 forskere er snart klar til at give sig i kast med databehandlingen, som bl.a. skal resultere i fire forskningsartikler. Resultater forventes klar i 2017.

Kan synsundersøgelsen af børn i folkeskolen blive bedre?

Ifølge dansk forskning fra Optikerhøjskolen i Randers starter en del børn i dag i skole med enten uopdaget, skjult langsynethed eller konvergensinsufficiens (dårlig evne til at dreje øjnene indad fx ved læsning red.) Lektorerne, Ivan Nisted og Marianne Maagaard, fra Optikerhøjskolen undersøger, om sundhedsplejerskerne i Randers kommune kan udstyres med let anvendelige screeningsmetoder, der kan opdage skjult langsynethed og konvergensinsufficiens ved undersøgelserne i 0. og 6. klasse.

Forskergruppen udgiver løbende forskningsartikler om resultaterne af deres arbejde.

Læs den seneste artikel om projektet

Kan træning af synet gøre det lettere at læse?

For at kunne læse ubesværet, skal øjnene arbejde sammen. Men de videnskabelige resultater, der har undersøgt sammenhængen mellem øjenbevægelser og læsevanskeligheder er uklare og modstridende. Derfor forsøger lektor og forsker ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Inge Wilms, sammen med to optometrister at skabe viden om den naturlige udvikling af øjenbevægelser under læsning. Projektet undersøge, om vi kan forbedre børns læseevner gennem træning af koordineringen mellem syn og hjerne. På sigt skal projektet udvikle nye testværktøjer, der forhåbentligt kan være med til at opdage de udfordringer, børn kan møde, når de skal lære at koordinere hjernen og synet tidligt i skoleforløbet.

Læs seneste artikel om projektet