Trends inden for smart glasses

Tre rapporter udgivet med støtte fra Synoptik-Fonden

Kvinde afprøver smart glasses

Markedet for smart glasses er i rivende udvikling – og ord som virtual reality og augmented reality fylder mere og mere i medierne. Men hvad er status egentlig på markedet, og hvor er det på vej hen? Hvad kan produkterne, og hvilken betydning vil de have de næste 10 år?


Som en del af forskningsprojektet ’Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals’ på Københavns Universitet har Synoptik-Fonden støttet udarbejdelsen af flere rapporter om udviklingen inden for smart glasses. Den seneste rapport giver både et overblik over nuværende produkter på markedet, og forudser, hvor smart glasses vil blive brugt i fremtiden. Den peger desuden på en række områder, der kunne udforskes fra forskellige perspektiver.

Rapporten er den tredje rapport, som Synoptik Fonden har støttet om smart glasses som led i at afdække anvendeligheden og udviklingen af nye teknologier inden for synsområdet.