Tidligere projekter

Gennem tiden har Synoptik-Fonden støttet adskillige udviklingsprojekter og forskning indenfor optik, optometri og oftalmologi eller nært beslægtede fagområder. Nedenstående er eksempler på nogle at de mange projekter:

  • Optikeres efteruddannelse i synsprøver (refraktion).
  • Støtte til optikere i forbindelse med videreuddannelse på Den norske Optikerhøjskole – i samarbejde med et uddannelsesinstitut for optometrister i USA.
  • Danske optikeres videreuddannelse til MSc (Optom) i London og Cardiff.
  • Fra optiker til ortoptist – støtte til uddannelse på Carolinska Instituttet i Stockholm.
  • Optometriststuderendes studierejser til konferencer.
  • Tildelinger af fondens hæderslegater på 100.000 kr. til optikere, optometrister og oftalmologer i Norden, der har gjort en særlig fremragende indsats inden for emnerne optik, optometri og oftalmologi.