At gøre en forskel til gavn for de mange

Projketer

Set over de seneste år har Synoptik-Fonden øget bevillingerne, således at de i 2013 udgør mere end 3,5 mio. kr. En støtte, der kommer udvalgte projekter til gode, men som er med til at skabe resultater til gavn for de mange.

Halvdelen af bevillingerne er givet af bedømmelsesudvalget – primært til forskning og rejser i forbindelse med præsentation af forskningsresultater. Resten er bevilliget af bestyrelsen, dels til støtte af optikeres og optometristers efteruddannelse, dels til forskningsområder, der har fondens særlige interesse.

I 2013-14 har bestyrelsen særlig fokus på børn og unges syn som det ene område, og værdien af at foretage synsfeltsundersøgelser hos optikere som det andet.