Projekter med fondsstøtte

Børns syn og læsning

eller: Synsfejl og samsynsanomalier hos skolebørn:
Diagnosticering og konsekvenser for læseeffektivitet.

Projektansvarlige: Ivan Nisted, optometrist, MPH og underviser ved Optikerhøjskolen i Randers og cand. scient. Marianne Maagaard.

For at kunne læse sikkert og ubesværet er der flere aspekter af synet, som skal være i orden. Især langsynethed og samsynsanomalier giver symptomer ved læsning. Forekomsten og konsekvenserne af disse tilstande blandt børn er dårligt belyst, om end udenlandske undersøgelser peger på, at forekomsten er relativt høj, og at tilstandene oftest er giver symptom. Når en familie oplever, at et barn har problemer med læsning, vælger nogle at lade barnet behandle med samsynstræning. Det er i dag kun i ringe grad undersøgt, om læsefærdigheder kan forbedres med samsynstræning.

Vi ønsker at undersøge

  • forekomsten af langsynethed og samsynsanomalier blandt skolebørn.
  • i hvor høj grad skolebørn vokser fra langsynethed og samsynsanomalier
  • om forekomst af samsynsanomalier er højere blandt skolebørn med reduceret læseudvikling
  • om behandling af samsynsanomalier har effekt på læseudvikling.

»Download projektbeskrivelsen som pdf