Projekt Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals

Kan computerteknologi hjælpe blinde med at navigere i dagligdagen?

Blind mand bruger stok og smartphone til at navigere med

Projektet ’Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals’ undersøger potentialet af computerteknologi for blinde og svagsynede i deres dagligdag. Projektet fokuserer på aktiviteter, der kan være svære at gennemføre for mennesker med nedsat eller manglende syn – f.eks. at navigere fra et sted til et andet, læse eller genkende forskellige objekter.

Tango er en tablet, der via en række kameraer og indbygget software fortolker omverdenen. Det giver mulighed for at udvikle et program, der kan filtrere information og give lydbaseret-feedback til den blinde.

Tango er en tablet, der via en række kameraer og indbygget software fortolker omverdenen. Det giver mulighed for at udvikle et program, der kan filtrere information og give lydbaseret-feedback til den blinde.

Visionen er at forbedre hverdagen for blinde og svagsynede. Og som en del af projektet vil der blive udviklet en prototype-applikation til Google Tango, der skal hjælpe disse mennesker med at undgå forhindringer, når de går fra a til b.

Med denne nye teknologiplatform bliver personen via en mobiltelefon eller tablet i stand til at ’se’ rummet omkring sig, det vil sige opfatte sin position i forhold til andre ting i rummet uden brug af GPS eller andre eksterne signaler.

Et tværfagligt projekt

Projektet er et tværfagligt samarbejde med deltagere fra Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Projektet ledes af Brian Due, adjunkt ved Centre of Interaction Research and Communication Design, og Ron Kupers, professor ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Den tværfaglige tilgang bliver afspejlet i undersøgelsesdesignet, der både omfatter kontrollerede eksperimenter og dataindsamling i dagligdagssituationer. Den naturvidenskabelige, eksperimentelle tilgang går ud på at teste forskellige computerteknologiske hjælpemidler for blinde og svagsynede i kontrollerede omgivelser og undersøge forbedringer i performance over tid. Den humanistiske, etnografiske tilgang, går ud på at interviewe, følge og videooptage blinde og svagsynede i reelle dagligdagssituationer, for at kortlægge hvilke udfordringer teknologien skal kunne give løsninger på.

Udover kontakten til blinde-organisationer, samarbejder forskerne også med IT-eksperter og programmører om udvikling af applikationen til blinde. Grundforskningsprojektet, der er støttet af Synoptik-Fonden, forventes afsluttet i juli 2017..

Forskerne bag

Brian Due forsker i menneskelig interaktion med teknologi. Hans tilgange er forankret i de humanistiske traditioner, videoetnografi og etnometodologi. Brian har tidligere undersøgt menneskers brug af smart glasses og deres indflydelse på social interaktion.

Ron Kupers er leder af Brainlab på Panum Instituttet. Han forsker i hjernens plasticitet ved manglende sanseindtryk, som f.eks. blindhed eller døvhed. Ron har tidligere arbejdet på projekter, der sigter på at hjælpe blinde og svagsynede, f.eks. et ”sanseombytningsapparat” kaldet Tongue Display Unit. Apparatet kunne lave visuelle billeder om til små elektriske impulser på tungen af deltagerne, der gjorde dem i stand til at ”se” via aktivering af det visuelle cortex.

Interesseret i at følge projektet?

Vil du eller dine kollegaer gerne høre mere om resultaterne, så send en mail til simon.lange@hum.ku.dk