Synet og synsudfordringer hos voksne

Fotos: Professor Toke Bek, Øjenafd. Århus Universitetshospital 

Film om synet og synsudfordringer hos voksne

Rigtig mange danskere er berørte af problemer med synet. Mere end 70% af alle danskere oplever på et tidspunkt i livet at få synsproblemer, og cirka hver fjerde dansker er nærsynet. Med en række videoer om øjet og synet får danskerne adgang til evidensbaseret og letforståelig information om nogle af de mest udbredte synsudfordringer hos voksne. Desuden er filmene med til at aflive nogle af de myter om synet, der florerer på internettet. Alle film er produceret af SundhedsTV med fondsmidler fra Synoptik-Fonden og udarbejdet i samarbejde med professor Toke Bek, dr. med og overlæge ved Øjenafdeling, Århus Universitetshospital.

Hvornår skal man opsøge læge eller øjenlæge?

Tre af filmene beskriver nogle af de mest udbredte synsudfordringer, som voksne danskere oplever at få. Det inkluderer ’flyvende myg’, ’pludseligt tab af synet’ og ’øjne, der løber i vand’. Et pludseligt synstab er for langt de fleste mennesker en meget skræmmende oplevelse, og de fleste patienter søger heldigvis hurtigt læge, men konsekvenserne af det pludselige synstab afhænger af timer, så jo hurtigere lægen opsøges jo bedre. Et langsomt aftagende syn kan være vanskeligere at opdage, og patienterne kommer ofte meget sent til lægen. Det betyder, at behandlingen af flere øjensygdomme forsinkes. Både mennesker med almindeligt og nedsat syn har brug for sundhedsfaglig information, der oplyser om tegn på øjensygdomme, hvornår man skal søge læge, og hvilke evidensbaserede muligheder der er for behandling og forebyggelse af synsproblemer.

Hvilke hjælpemidler findes til svagsynede?

Der findes rigtig mange og gode hjælpemidler til svagsynede. Men mange af os er ikke klar over at tilbuddene findes og benytter sig derfor ikke af de hjælpemidler, man er berettiget til. Derfor har den ene af filmene til formål at præsentere en række af de mest udbredte synshjælpemidler samt oplyse om gode råd til, hvad man som borger med nedsat syn kan gøre for at få glæde af disse hjælpemidler. Brug af de rigtige hjælpemidler kan betyde, at svagsynede bevarer uafhængigheden, genvinder arbejdsevnen og øger livskvaliteten.

Myter om behandling af øjensygdomme

Synet er et emne, der optager de fleste af os, men det betyder også, at der findes mange antagelser og misforståelser omkring synet, som bl.a. kan betyde, at mange bliver behandlet forkert. Synsproblemer er et hyppigt brugt søgeord på internettet, og der florerer desværre meget misinformation og myter på internettet. Derfor har to af filmene til formål at aflive nogle af de mest udbredte misforståelser omkring alternativ behandling af øjensygdomme.

Sundhedsoplysning på film

Filmformatet er danskernes foretrukne medie, når det kommer til at opsøge viden om bl.a. sundhed og sygdomme. Ved brug af filmformatet er det muligt at gøre indholdet tilgængeligt på både sociale medier og på diverse websites. Dermed giver vi danskerne mulighed for at søge råd og viden om synet hos en sundhedsfaglig ekspert uanset, hvor og hvornår behovet eller bekymringerne opstår.


Se filmene

Flyvende myg

Pludseligt tab af synet uden smerter

Øjne, der løber i vand

Synshjælpemidler til svagsynede

Mytefilm om akupunktur og øjensygdomme

Mytefilm om kosttilskud og øjensygdomme

Synoptik-Fonden støtter forskning, uddannelse og tværfaglige innovationsprojekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt. Formålet er at hjælpe ny viden på vej – og at denne viden bliver delt og anvendt til at skabe positive forandringer til gavn for borgere og samfund.