Projekt Børn & Unges Syn

Tre børn laver synstest

Der er i dag en del data og stor bevågenhed om børn og unges overvægt, motion, deres tænder, ryge- og alkoholvaner, men ganske lidt om deres syn og de mulige konsekvenser, det kan have for læring og uddannelse.

Synoptik-Fondens mål med projektet er at få belyst og vurderet de barrierer og muligheder, der ligger i at sikre børn og unge med synsproblemer relevant og rettidig behandling. Vi har en begrundet mistanke om, at der sidder en lille håndfuld elever i hver klasse med synsproblemer. Ingen har opdaget disse elever og derfor er de heller ikke i behandling. Det kan hindre dem i at få det maksimale ud af egne evner og undervisningen og dermed begrænse deres uddannelsesmuligheder på sigt. Det modarbejder samfundets behov for netop velkvalificeret arbejdskraft.

Og fondens projekt har netop til formål at be- eller afkræfte mistanken, bl.a. ved at involvere øjenfaglig ekspertise, forskere, repræsentanter for sundheds- og undervisningsmyndigheder, skolesystemet og forældreorganisationer.

Dokumenter

Aktuelt om

Aktuelt

Hvad sker der i omverdenen indenfor fondens øjenfaglige felt? Aktuelt bringer korte notitser med relevant stof – det kan være af sundheds- og socialpolitisk karakter eller inden for forskning, uddannelse, forbrugerundersøgelser o. lign.

Læs mere »

Synoptik-Fonden har uddelt sin største, enkeltstående bevilling til dansk øjenforskning nogensinde …

Læs mere »

Synoptik-Fondens Årsseminar 2021 satte fokus på fremtidens teknologiske muligheder og synsindsatser i 3.verdenslande

Der var plads til både nationale og internationale oplæg på Årsseminaret, som bød på interessant fremsyn fra optometrister, øjenlæger og en elektroteknolog. Algoritmer og kunstig intelligens var i fokus, da synets digitalisering og fremtidens løsninger – såsom linser med mikrochips i – blev diskuteret til en paneldebat om innovative løsninger. For tiden ændrer teknologiske fremskridt […]

Læs mere »

Synoptik-Fondens Årsseminar 2021

Læs mere »