Fondens egne projekter

Projekt Børn & Unges syn

Der er i dag en del data og stor bevågenhed om børn og unges overvægt, motion, deres tænder, ryge- og alkoholvaner, men ganske lidt om deres syn og de mulige konsekvenser, det kan have for læring og uddannelse.

Synoptik-Fondens mål med projektet er at få belyst og vurderet de barrierer og muligheder, der ligger i at sikre børn og unge med synsproblemer relevant og rettidig behandling. Vi har en begrundet mistanke om, at der sidder en lille håndfuld elever i hver klasse med synsproblemer. Ingen har opdaget disse elever og derfor er de heller ikke i behandling. Det kan hindre dem i at få det maksimale ud af egne evner og undervisningen og dermed begrænse deres uddannelsesmuligheder på sigt. Det modarbejder samfundets behov for netop velkvalificeret arbejdskraft.

Og fondens projekt har netop til formål at be- eller afkræfte mistanken, bl.a. ved at involvere øjenfaglig ekspertise, forskere, repræsentanter for sundheds- og undervisningsmyndigheder, skolesystemet og forældreorganisationer.

»Download projektbeskrivelsen som pdf

Projekt Det Intelligente Syn

Synoptik Fonden undersøger, hvilke muligheder og udfordringer der rejser sig i forbindelse med udbredelsen af briller med indbygget computerteknologi, som f.eks. Google Glass med mobil-, foto-, internet-, gps-, og videoteknologi.

Formålet er at få skitseret forskellige tematikker som f.eks. betydningen for synsbranchen, for interaktion mellem mennesker og for den videre teknologiudvikling.

»Download projektbeskrivelsen som pdf

Værdien af optikernes synsfeltundersøgelse

Synoptik-Fonden har taget initiativ til følgende ph.d. projekt  med titlen: ”Er en synsfeltsvurdering hos optikere en pålidelig metode til opsporing og påvisning af sygdomsrelaterede synsfeltsdefekter?” I dag er denne mulighed begrænset. Men i og med at de fleste mennesker vælger at gå til deres optiker fremfor en øjenlæge, vil det betyde, at de hurtigere kan blive screenet – og dermed hurtigere kan henvises videre til en øjenlæge, såfremt deres synsproblemer kræver en øjenlæges vurdering eller behandling.

»Download projektbeskrivelsen som pdf