På vej mod næste generation projekter om danske børns synsproblemer

Et bredt udsnit af fagfolk ønskede på Synoptik-Fondens konference d. 20. november 2013 at få større fokus på uopdagede synsproblemer hos danske børn. Konferencen nedsatte en tværfaglig referencegruppe med opgaven at udvikle projekter, der kan skaffe mere viden og evidens på feltet. Nu er arbejdet gået i gang.

En tværfaglig referencegruppe på 12 fagpersoner, der til dagligt omgiver barneret i relation til syn og læsning, har påtaget sig at beskrive de undersøgelser og den empiri der er nødvendig, hvis det system som til dagligt omgiver vores børn, skal forbedres.

Besvarelser af spørgsmålet ”Mener du at uopdagede synsproblemer bør have en højere samfundsmæssig bevågenhed?” ved skriftlig evaluering af Synoptik-Fondens konference d. 20. november. Besvarelser blev modtaget fra lidt over halvdelen af konferencens deltagere.

Besvarelser af spørgsmålet ”Mener du at uopdagede synsproblemer bør have en højere samfundsmæssig bevågenhed?” ved skriftlig evaluering af Synoptik-Fondens konference d. 20. november. Besvarelser blev modtaget fra lidt over halvdelen af konferencens deltagere.

Referencegruppen har holdt første arbejdsseminar den 25. februar. Her begyndte arbejdet med at beskrive de problemstillinger, som konferencen stillede til skue, nærmere. Tre arbejdsgrupper, der skal færdiggøre deres anbefalinger til næste arbejdsgruppemøde den 29. april.

Besvarelser af spørgsmålet ”Mener du, at der bør arbejdes videre med at undersøge sammenhængen mellem samsynsproblemer og læsning” ved skriftlig evaluering af Synoptik-Fondens konference d. 20. November. Besvarelser blev modtaget fra lidt over halvdelen af konferencens deltagere.

Besvarelser af spørgsmålet ”Mener du, at der bør arbejdes videre med at undersøge sammenhængen mellem samsynsproblemer og læsning” ved skriftlig evaluering af Synoptik-Fondens konference d. 20. November. Besvarelser blev modtaget fra lidt over halvdelen af konferencens deltagere.

I første omgang skal Projekt Børn og Unges syn fokusere på at skaffe sig mere viden om, hvornår synsproblemer reelt bliver en udfordring for børn, om nogen børn kan fanges før skolealderen, og om det er muligt at forbedre de screeningssystemer, der lige nu tester barnets syn.

Ivan Nisted, lektor ved optikerhøjskolen, Else Guldager, faglig redaktør på sundhedsplejersken.dk og Pia Schakinger, optometrist og indehaver af Fovija Syntræningsklinik diskuterer på arbejdsseminaret den 25 februar.

Ivan Nisted, lektor ved optikerhøjskolen (th), Else Guldager, faglig redaktør på sundhedsplejersken.dk (tv) og Pia Schakinger, optometrist og indehaver af Fovija Syntræningsklinik (midten) diskuterer behovet for mere viden om børn og unges synsproblemer på arbejdsseminaret den 25. februar.

Viden og evidens er nøgleordene. Hvis vi skal forbedre systemet, så skal vi også være sikre på, at vi ikke behandler børn, som egentlig klarer sig fint selvom de måske objektivt set har en lille synsforstyrrelse. Vi skal være mere sikre på, hvornår noget er et problem for det enkelte barn”, siger Kirsten Baggesen, ledende overlæge ph.d., Øjenklinikken på Ålborg Universitetshospital og medlem af referencegruppen.

Dermed har Projekt Børn og Unges syn bevæget sig ind i en ny fase. Målet er på tværfaglig vis at skaffe sig yderligere viden og evidens, fx gennem tests og afprøvninger. Formanden for Synoptik-Fonden, Jørgen Kjergaard Madsen, er glad for den entusiasme for at skaffe ny viden, der er i gruppen.

Folk har virkelig været ivrige for at komme skridtet nærmere og få skaffet mere viden. Samtidigt vil Synoptik-Fonden arbejde for at sprede projektet til flere faggrupper. Det er et uhyre kompleks system, som omgiver barnet, og derfor er der behov for at vi løfter i faglig flok. Det vi ønsker er en tværfaglig proces med mange input. Målet er jo, at vi skal sikre, at vores børn får de bedste muligheder for at dygtiggøre sig”, siger han.

Referencegruppen mødes næste gang d. 29. april 2014 for at drøfte de projektbeskrivelser, som er udviklet i de mindre tværfaglige teams, der blev nedsat på arbejdsseminaret den 25. februar.

Spred det ’glade’ budskab

Problemstillingerne omkring børns læsning og syn og projekterne omkring det skal gerne tidligt spredes i de faglige netværk. Nationalt Center for Læsning spredte efter konferencen i november pointerne ud til centerets landsdækkende netværk af læsekonsulenter.

infobrev

Kontakt:
Thomas Albrechtsen
Projeksekretariat for Projekt Børn og Unges syn
+45 4246 6033
thomas@nextwork.as