Optometrikonference gør status på undersøgelser af det danske synsscreeningssystem

Dansk Optometri og Kontaktlinse Konference 2015, der løber af stablen i weekenden 7.-8. November 2015, rundes af med en update på Synoptik Fondens forskningsbaserede undersøgelser af det danske synsscreeningsystem for børn.

Fra Randers til Allerød har op mod 3000 børn det seneste år været med i projekt Børn og Unges Syns forskningsprojekter. Ved hjælp af bl.a. udvidede synsundersøgelser, læseevalueringer og måling af opmærksomhed forsøger projekterne under Synoptik Fonden at sætte det danske screeningssystem under lup: Fanger vi børn med synsrelaterede indlæringsvanskeligheder i tide – og hvordan kan systemet forbedres?

Pia Schackinger Christensen måler stereopsis med børnehaveklassebarn i Allerød

Pia Schackinger Christensen måler stereopsis med børnehaveklassebarn i Allerød

Resultaterne er vigtige for fremtidens screeningsystem

På sigt skal ”Børn og Unges Syn” inspirere fagfæller og danne ramme om fremtidige undersøgelser, der kan lægge fundamentet til et optimalt screeningssystem til børn. En indsats, som formanden for Optikerforeningen, Per Michael Larsen, finder vigtig:

”Projekterne, og resultaterne af dem, kommer til at skabe stor værdi – nu og i fremtiden. De formår at skabe dokumentation og mere klarhed omkring de procedurer, der skal sætte screeningsprocessen i et fælles og forbedret system. Med den nye viden kan vi effektivt hjælpe flere børn med deres synsrelaterede indlæringsvanskeligheder i fremtiden.”

Og det er baggrunden for, at projekterne præsenteres på weekendens optikerkonference, hvor de tre projekter vil give deres fagfæller et indblik i deres forskning.

 Projekterne skaber nye normer på området

De tre projekter belyser det danske screeningssystem fra forskellige vinkler. Projekterne forsøger at komme synsanomalier til livs ved at uddanne skolesundhedsplejersker, afprøve nye screeningsmetoder og kortlægge øjnenes bevægelser ved læsning.

For alle projekterne gælder dog en ting: I dag mangler vi den viden, forskningsprojekterne forsøger at skabe, hvis vi skal gøre systemet omkring børn syn bedre i Danmark.

”Vilkårene for børns syn har de seneste år været under forandring grundet det øgede brug af diverse tablets. Derfor opsamler vores undersøgelser nye data om, hvad børn kan præstere i forhold til syn og opmærksomhed. Helt konkret tester vi to typer af synstræning og følger børnene i deres første år med læsning, for at se, hvordan deres syn og opmærksomhed ændrer sig. Projektet er altså både et normativt studie, men også et effektstudie” uddyber tovholder på et af projekterne og ph.d. på institut for Psykologi ved Københavns Universitet, Inge Wilms.

Maria Beadle laver læsetest

Maria Beadle laver læsetest

Børnene tager det i stiv arm

Selvom forskningsprojekter er en kompleks og tålmodighedskrævende affære, engagerer de deltagende børn, deres forældre og skolernes personale sig i høj grad. Inge Wilms fortæller:

 ”Vi er blevet modtaget godt på skolerne. Både børnene og deres forældre samt skolernes personale finder projektet spændende og relevant. Projektet er stort og griber derfor meget ind i deres hverdag, men alle er med på, at det skal fungere. Skolerne er meget interesseret og vil gerne, at flere børn testes.”

Du kan høre mere om Synoptik Fondens projekter på Dansk Optometri og Kontaktlinse Konference 2015 om søndagen, hvor projektlederne mellem 14.35-15.20 uddyber projekternes formål og nuværende status.