Synoptik-Fondens strategi

Fondens grundlæggende målsætning er at sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Vi bidrager til at løfte det samlede syns- og øjenfaglige område ved at hjælpe viden på vej. Også at denne viden gøres tilgængelig på tværs af faggrænser og bliver anvendt til at skabe positive forandringer, der har værdi for mennesker med synsproblemer – og for samfundet som helhed.

Konkret forfølger vi denne strategi ved

  • at initiere nytænkende projekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt – gerne i samarbejde med andre videnskaber og gerne med et samfundsmæssigt perspektiv. Og også gerne i partnerskab med fonde og offentlige institutioner. Typisk vil fonden her optræde som katalysator.
  • at støtte optikere, optometrister og øjenlægers efteruddannelse, forskning og aktive deltagelse i internationale konferencer. Fondens rolle er her den klassiske donor.
  • at udvikle projekter i Synoptik-kæden til gavn for kunder med behov for synsrådgivning – og til inspiration for den øvrige optikbranche og optometristuddannelse. Fonden vil ofte være den strategiske partner.

Vi tilstræber at bringe ny viden i spil med sigte på, at den bliver formidlet og bredt anvendt til at skabe en positiv forandring for borgere og samfund. Dette afspejler sig i fondens bevillingspolitik inden for de 3 fokusområder:

  1. Innovationsprojekter »
  2. Forskning og efteruddannelse »
  3. Udvikling af optikbranchen »