Synoptik-Fondens historie

Synoptik-Fonden er stiftet af Grosserer Robert Delfer, der i 1931 grundlagde Sygekassernes Optik – det senere Synoptik A/S.

Som indehaver af Sygekassernes Optik savnede Robert Delfer mulighederne for at give optikere en ordentlig uddannelse. Derfor bestemte han i sit testamente, at hans virksomhed ved hans død skulle overgå til en fond, der dels støttede den videre drift af virksomheden, dels støttede unge optikeres uddannelse m.v. Grosserer Robert Delfers Mindefond blev således grundlagt ved hans død i 1949.

I de første år oplevede fonden en rolig tilværelse. Der blev arrangeret nogle studierejser for optikere til steder for brilleoptisk produktion. Og i lokaler i Sygekassernes Hus på Nørrevold blev der afholdt aftenkurser for optikere, hvor øjenlæge dr.med. Viggo Dreyer gav indblik i oftalmologien og Rolf Kuhberg underviste i økonomi og bogføring.

Anderledes gang i tingene kom, da Sygekasserne i midten af 60’erne frigav optikernes brilleudmålinger som adgang til tilskud til briller. Før den tid var det alene øjenlægerecepter, der gav denne adgang. Ændringen medførte et stort behov for efteruddannelse hos optikerne, og fonden foranstaltede derfor med stor succes en lang række aften- og weekendkurser i øjenudmåling for optikere. To engelske eksperter – de herrer Flick og Freeman, blev hentet til Danmark for at starte efteruddannelserne op.

I en årrække var øjenlæge dr.med. Viggo Dreyer medlem af fondens bestyrelse. Men på et tidspunkt ville øjenlægernes organisation ikke længere stille en repræsentant til rådighed for et privatøkonomisk foretagende, hvorefter Viggo Dreyer måtte trække sig fra fonden.

Da Sygekasserne blev nedlagt til fordel for Sygesikringen skiftede Sygekassernes Optik navn til Synoptik A/S. Det var i begyndelsen af 1970’erne – og selskabet har igennem årene ekspanderet voldsomt i nordisk regi, så der i dag indgår mere end 300 forretninger i Synoptik-gruppen fordelt over hele Norden.

I 1993 besluttede fondens bestyrelse sig for at dele ansvaret for driften af virksomheden med andre, seriøse danske foretagender. En del af aktierne i Synoptik A/S blev derfor solgt til bl.a. Tryg Forsikring og Lego-ejernes investeringsfond, Kirkbi.

Samtidig fik fonden myndighedernes tilladelse til at ændre sine vedtægter. Formålet med at uddanne unge optikere havde mistet en del af sin betydning, idet staten på forskellig måde havde overtaget ansvaret for optikeruddannelsen. Fonden fik således grønt lys for også at støtte forskning og udvikling indenfor optik, optometri og oftalmologi. Siden denne ændring har Synoptik-Fonden givet støtte til en lang række forskningsprojekter indenfor oftalmologi, optometri og optik.

Fra og med 1996 har fondens desuden uddelt Synoptik-Fondens hæderslegat på 100.000 kr. Det overrækkes i forbindelse med fondens årlige seminar i november og tildeles en eller flere personer, der har ydet en særlig fremragende indsats indenfor optik, optometri og oftalmologi eller nært beslægtede fagområder. På seminaret behandles legatmodtagerens indsatsområde desuden i en række foredrag.

Navnet, Synoptik-Fonden blev undervejs indregistreret som bi-firmanavn og anvendes som fondens betegnelse.

Som del af en fortsat fornyelse og udvikling har fonden i de seneste år påtaget sig at støtte specielle udviklings- og forskningsopgaver, der skønnes at kunne blive til gavn for samfundet. Således kan nævnes Ph.d. studiet: ”Er synsfeltsvurderinger hos optikere en pålidelig metode til opsporing og påvisning af sygdomsrelaterede synsfeltsdefekter?” og studiet ”Synsfejl og synsanomalier hos skolebørn – diagnosticering og konsekvenser for læseeffektivitet”, som én gruppe af lærere ved Optikerhøjskolen i Randers står for, og som skal ses som et led i fondens specielle interesse for emnet: ”Børn og unges syn”.

De nævnt danske investorer, der i 1993 overtog en del af aktiebesiddelsen i Synoptik A/S, har siden videresolgt disse til Europas største optikerkæde GrandVision, der driver forretning i de fleste europæiske lande og i en stor del af verden. Fondens aktiebesiddelse i Synoptik A/S udgør godt 36%. Det er bl.a. overskuddet herfra, der giver grundlag for de uddelinger, som fondsbestyrelsen hvert år foretager til fondens tre fokusområder: Innovationsprojekter, Forskning og Efteruddannelse – og Udvikling af optik-branchen.

Efterspørgslen efter fondsmidlerne er stigende, og de årlige bevillinger er da også øget betydeligt gennem tiden. Synoptik-Fonden er glad for og stolt over at kunne bidrage til at stimulere nye initiativer og interessen for innovative udviklingsprojekter og forskning i det omfang, det overhovedet er muligt.