Fra dengang det hed Sygekassernes Optik

Navnet Synoptik er kendt af de fleste som en af landets ældste optiker-kæder – og som basis i en koncern mere end 300 butikker i Danmark, Norge og Sverige.

Det er her Synoptik-Fonden har sit historiske udspring og dermed sit syns- og øjenfaglige fokus.

Grosserer, Robert Delfer grundlagde i 1931 Sygekassernes Optik, der ved hans død i 1949 blev overdraget til en mindefond for at sikre virksomhedens fremtid.

Fonden er fortsat medejer af virksomheden, som i 1973 skriftede navn til Synoptik A/S. Og det er især udbyttet af fondens aktieandel på godt 36%, som skaber grundlaget for fondens løbende uddelinger til forskningsprojekter, efteruddannelse og konferencedeltagelse inden for det brede syns- og øjenfaglige område.