Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesformand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen,
partner i Kromann Reumert.

Indtrådte i bestyrelsen 7.11.2007 og senest genvalgt i 2015, samt tiltrådte som formand for bestyrelsen i 13.12.2010.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Robert Delfer Invest ApS, Kromann Reumert, Milogh ApS, Axel Wirenfeldts Fond,
 Varian Medical Systems Scandinavia A/S, Petax A/S, Damgaard Company A/S, Alexandre Haynman og hustru Nina Haynman’s Fond.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.

Professor, dr. med. og øjenlæge, Steffen Heegaard.

Indtrådte i bestyrelsen 1.10.2017.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Robert Delfer Invest ApS, Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab, Civilingeniør Lars Andersen Legat, Købmand M. Kristian Kjær + Grosserer Valdemar Foersom fonde, Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat, Den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet, Kleinsmed Svend Helge Arvid Schrøder og hustru Ketty Lydia Larsen Schrøders Fond.

Medlemmet anses som uafhængigt. 

Cand.merc. ph.d. Eva Zeuthen Bentsen, direktør i Zeuthen Storm.

Indtrådte i bestyrelsen 13.12.2010 og senest genvalgt 2014.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Villum Fonden, Københavns Madhus, Robert Delfer Invest ApS og CBS Executive Fonden.

Medlemmet anses som uafhængigt.

Mag.art. og adjungeret professor på CBS, Jesper Højberg Christensen.

Indtrådte i bestyrelsen 7.11.2007 og senest genvalgt i 2015, samt tiltrådte som direktør for Synoptik-Fondens datterselskab, Robert Delfer Invest ApS i 2015.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Advice Ledelses- & Kommunikations-rådgivning A/S, Groupcare A/S, KommunikationsForum A/S (formand), Kommunikations-kompaniet A/S (formand), Nextwork A/S (formand), Mobilize Strategy Consulting A/S, Mobilize Holding ApS, Psykiatrifonden, Den sociale Kapitalfond, DanBan (Danish Business Angels Network).

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.