Bestyrelsen

Synoptik-Fondens bestyrelse består af 4 medlemmer, der har ansvar for fondens overordnede strategi og forvaltning af fondens formål, formue og bevillinger i overensstemmelse med fondens vedtægter og langsigtede interesser.

  • Bestyrelsesformand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen, partner i Kromann Reumert.
  • Professor, dr. med. og øjenlæge, Steffen Heegaard, Rigshospitalet-Glostrup og KU.
  • Cand.merc. ph.d. Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm.
  • Mag.art. og adjungeret professor på CBS, Jesper Højberg Christensen.

Bestyrelsens medlemmer udgør samtidig bestyrelsen i fondens datterselskab, Robert Delfer Invest Aps.

Bestyrelsens opgaver

På sine løbende møder og et årligt bestyrelsesseminar, hvis hovedindhold fastlægges i en årsplan, træffer bestyrelsen beslutninger i alle spørgsmål af betydning for fonden.

Bestyrelsen tager initiativer til særlige innovative forskningsprojekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt. Også behandling af ansøgninger inden for fokusområderne ‘Innovationsprojekter’ og ‘Udvikling af optikbranchen’ samt gruppestudierejser for studerende sorterer under bestyrelsen.

Behandling og vurdering af større Ph.d. studier og forskningsprojekter har bestyrelsen delegeret til Bedømmelsesudvalget, hvis anbefalinger indstilles til bestyrelsens endelig afgørelse.

Bestyrelsen arbejder målrettet på, at de årlige bevillinger fremmer og afdækker ny viden, at viden bliver delt og anvendt og i sidste ende skaber positive forandringer for mennesker med synsproblemer.

Med hensyn til bestyrelsens sammensætning, strategi, uddelingspolitik, habilitet m.m. følger Synoptik-Fonden samtlige ’Anbefalinger til god Fondsledelse’. Dette fremgår af fondens ’Redegørelsesskema for god fondsledelse’.

Vederlag

Synoptik-Fondens bestyrelsesmedlemmer modtager årligt et vederlag for bestyrelsesarbejdet. I 2021 var vederlaget for bestyrelsesformanden 180.000 kr. og for bestyrelsens menige medlemmer 120.000 kr.

I noter til fondens årsregnskab fremlægges det samlede og individuelle vederlag, som bestyrelsens medlemmer modtager fra fonden og fra andre ’virksomheder i koncernen’, samt evt. vederlag i forbindelse med varetagelse af opgaver for fonden, dattervirksomhed eller tilknyttede virksomheder.