Bedømmelsesudvalgets medlemmer

Professor, dr. med. og øjenlæge, Steffen Heegaard

Indtrådte i bestyrelsen og Bedømmelsesudvalget 1.10.2017.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Robert Delfer Invest ApS, Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab, Civilingeniør Lars Andersen Legat, Købmand M. Kristian Kjær + Grosserer Valdemar Foersom fonde, Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat, Den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet, Kleinsmed Svend Helge Arvid Schrøder og hustru Ketty Lydia Larsen Schrøders Fond.

Årligt vederlag 75.000 kr.

Klinisk professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal, Ph.D.

Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Indtrådte i Synoptik-Fondens Bedømmelsesudvalg 1.9.2012.

Andre hverv: Uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab ved Aarhus Universitet, medlem af bestyrelsen i European Eye Bank Association, European Society of Cornea and Ocular Surface Disease Specialists, Acta Ophthalmologica.

Årligt vederlag 75.000 kr.

Optometrist, MSc.(Optom) Svend-Erik Runberg

Senior forsknings- & udviklingskonsulent, leder v/ Videncenter for Optometri og Synsvidenskab

Indtrådte i Synoptik-Fondens Bedømmelsesudvalg 2008.

Andre hverv: Leder, Videncenter for Optometri og Synsvidenskab. Senior Forsknings- og Udviklingskonsulent, EA Dania. Repræsenterer Synoptik-Fonden i programudvalget for Dansk Optometri- og Kontaktlinse Konference.

 Årligt vederlag 75.000 kr.

Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen

Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Indtrådte i Synoptik-Fondens Bedømmelsesudvalg 1.6.2016.

Andre hverv: Viceinstitutleder for Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, SUND, KU og Sektionsleder for Immunologiområdet samme sted. Medlem af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) som repræsentant for Foreningen af Speciallæger. Udvalget er nedsat under AC.

Årligt vederlag 75.000 kr.