Bedømmelsesudvalg

Fondens Bedømmelsesudvalg består af 4 faglige eksperter med kompetencer inden for fondens kerneområder, særligt optometri og oftalmologi.

Medlemmer af udvalget er udpeget af fondens bestyrelse. Det tilstræbes, at mindst et medlem af udvalget også er bestyrelsesmedlem i fonden.

  • Professor, dr. med. og øjenlæge, Steffen Heegaard, Øjenafdeling Rigshospitalet-Glostrup og Øjenpatologisk sektion på Patologiafdelingen, Københavns Universitet
  • Klinisk professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal, Ph.D, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi v/ Panum Instituttet, Københavns Universitet
  • Optometrist, MPH Ivan Nisted, lektor på Optikerhøjskolen EA Dania og Videncenter for Optometri og Synsvidenskab, Aarhus Universitet

Opgaver

Udvalget har til opgave at vurdere, bedømme og indstille ansøgninger om forskningsprojekter, især inden for det oftalmologiske område, til bestyrelsens endelige afgørelse. Alle ansøgninger vedr. individuel konferencedeltagelse behandles ligeledes af udvalget.

Ansøgningsfristen er 1. marts og 1. september, og ansøgningerne behandles på udvalgets møder hhv. medio marts og september.

Desuden har udvalget det faglige ansvar for at planlægge og gennemføre fondens Årsseminar – herunder udpege årets kandidat til Synoptik-Fondens hæderslegat på 100.000 kr.

Vederlag

Udvalgets medlemmer aflønnes med et årligt vederlag på 75.000 kr.