Ny stor konference om Børn og Unges Syn mandag d. 26. februar

Dansende bogstaver, en sløret tavle og trætte øjne. Et godt syn er en afgørende forudsætning for indlæring. Men er vi gode nok til at opdage børn og unges synsproblemer, når vi screener? Bruger vi ressourcerne klogt – eller kan vi sikre endnu flere børn et godt syn for de samme penge? Det spørgsmål vil blive diskuteret, når Synoptik-Fonden inviterer myndigheder, førende fagpersoner og faglige organisationer til en konference om Børn og Unges Syn mandag d. 26. februar på Den Blå Planet i Kastrup.

I 2013 skød Synoptik-Fonden Projekt Børn og Unges Syn i gang. Formålet med projektet er at komme skoleelever med uopdagede synsproblemer til undsætning, så de får de bedste betingelser for at læse og lære. Tre forskergrupper har derfor gennemanalyseret det danske synsscreeningssystem: Det system, der skal opdage, om der er noget galt med vores børns syn, som forhindrer dem i at lære og leve et godt liv som børn.

Forskerne har undersøgt, om systemet i dag er godt nok til at opdage synsproblemer hos børn og unge. De har afprøvet nye screeningsmetoder, sammenlignet med den nuværende praksis samt undersøgt syn og øjenbevægelser hos danske børn og unge. På den måde giver forskernes viden ikke kun et indblik i, hvor effektive forskellige screeningsmetoder er. Den nye viden giver os også et grundlag for at diskutere de faglige valg og ressourcemæssige prioriteringer, som i dag er indlejret i screeningssystemet. Har vi indrettet systemet sådan, at flest mulige børn kan gå i skole, uden at deres syn er en hindring for at lære noget – eller er der noget, vi med fordel kan ændre?

Det vil vi diskutere på konferencen d. 26. februar.

Obs: Konferencen er gratis, men der er p.t. lukket for tilmeldinger. Du kan komme på venteliste ved at sende en mail til nana@nextwork.as.