Ny oftalmologisk ekspert i Synoptik-Fondens bestyrelse

I september indtrådte professor, dr.med. og overlæge Steffen Heegaard som ny oftalmologisk ekspert i Synoptik-Fondens bestyrelse  

Det er vist almindelig kendt, at vi har at gøre med en mand, der overkommer utrolig meget.
Professor, dr.med. ved Øjenafdelingen på Rigshospitalet og Øjenpatologisk Sektion, Patologiafdelingen begge under Københavns Universitet – og dertil overlæge og forskningsleder ved Øjenafdelingen på Rigshospitalet/Glostrup for nu at tage det, der umiddelbart springer i øjnene, når man læser Steffen Heegaards omfattende CV. Desuden varetager han en række tillidshverv, bl.a. som formand for Dansk Oftalmologisk Selskab – og dertil kommer et stort nationalt og internationalt netværk inden for det patologiske og medicinske felt.

Fondens bestyrelse har med Steffen Heegaard fundet en værdig afløser for professor Jan Ulrik Prause, som takker af til maj efter 23 år som fondens øjenfaglige kapacitet og garant for de videnskabelige aktiviteter, der ligger inden for de primære fokusområder, fondens bestyrelse og bedømmelsesudvalg støtter og selv iværksætter.

’Det bliver en tung arv at løfte – ingen tvivl om det – og jeg glæder mig til at fortsætte fondens gode og vigtige arbejde med at løfte den frie forskningen inden for det oftalmologiske og optometriske område, men også i det bredere tværfaglige øjenfelt. Nye initiativer er i sin opstart, og jeg ser frem til at bidrage med min faglige viden og det kendskab, jeg har til hospitals- og universitetsverdenen indefra med den forskning og undervisning, der praktiseres i dag’.

Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde og hilser Steffen Heegaard velkommen.