Nu undersøges 2800 børn for uopdagede synsproblemer

To projekter under Synoptik-Fondens Projekt Børn og Unges Syn går nu i gang med at undersøge op mod 2800 børn i Jylland og på Sjælland.

Sender vi børn i skole med synsproblemer, vi kunne have opdaget? Det spørgsmål skal der nu findes svar på.

I Randers og i Roskilde skal Synoptik-Fondens to projekter tilsammen undersøge op mod 2800 børn i det kommende år. Undersøgelserne skal give vigtige svar på, hvordan vi kan hjælpe børn, der i dag risikerer at gå i skole med uopdagede synsproblemer.

Ser skolestarterne i Roskilde som de skal?

I februar er en større synsundersøgelse af førskolebørnene i Roskilde Kommune gået i gang. Næsten 1000 kommende skolestartere i Roskilde Kommune er blevet inviteret til at deltage i en opdateret synsundersøgelse via deres børnehave. Undersøgelsen er delt op i to faser med en synsscreening, der foregår i børnehaven og en øjenundersøgelse, der foregår på Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus.

”Vi har nu været i den første børnehave, hvor forældrene var meget interesseret i at få undersøgt deres børn. 32 ud af 36 børn deltog i vores undersøgelse, og børnene synes, at det var sjovt at være med. Så det gik rigtig fint. I næste uge kommer børnene så ind til os på Roskilde Sygehus sammen med deres forældre, hvor de skal have foretaget anden del af synsundersøgelsen,” fortæller Lisbeth Sandfeld, overlæge, PhD, Øjenafdelingen Roskilde Sygehus, der i går fortalte om undersøgelsen i Tv2 Nyhederne.

Se hele indslaget fra Tv2 Nyhedene »

Skærmbillede 2015-02-16 11.35.32

Hjælp til børnene og vi viden til feltet

Projektet, der er en del af Synoptik-Fondens Projekt Børn og Unges Syn, skal finde ud af, om der findes bedre egnet metode til synsscreening af førskolebørn, end den der eksisterer i dag – både af hensyn til validitet, tidsforbrug og økonomi. Derudover giver øjenundersøgelsen en stor mængde data både fra børn, der har og ikke har behandlingsbehov, hvilket giver mulighed for at tegne et billede af normalvariationen hos 5-årige børns syn.

”Projektet kommer til at løbe i lidt over et år. Vi håber, at lige så mange forældre i de næste børnehaver er interesserede i deres børns deltagelse i undersøgelsen som i den første børnehave, vi har besøgt. Det bliver spændende at se, hvad vi finder frem til. Forhåbentligt kan vi finde frem til en bedre screeningpraksis, som er troværdig og økonomisk og tidsmæssigt fornuftig,” siger Lisbeth Sandfeld.

Børnehavebørn får tjekket synet.

Børnehavebørnene synes, at det var interessant at få tjekket synet.

Skolebørn i Randers får nu udvidet synstest hos sundhedsplejersken

Også i Randers får cirka 1900 skolebørn fra 0.-6. klassetrin en anderledes synsundersøgelse af sundhedsplejerskerne, end de plejer. Sundhedsplejerskerne er nemlig i gang med at blive uddannet i en udvidet synsundersøgelse på Optikerhøjskolen i Randers. Projektet, der også er en del af Projekt Børn og Unges syn, skal give sundhedsplejerskerne redskaberne til at tjekke skolebørn for skjult langsynethed og konvergensinsufficiens (nedsat evne til at dreje øjnene indad ved læsning).

”Formålet med kurset har været at forbedre screeningen af børns syn i folkeskolen, så vi kan finde de børn, som døjer med synsproblemer, hvilket kan påvirke deres læseeffektivitet. Vi har undervist sundhedsplejerskerne i at opdage skjult langsynethed og konvergensinsufficiens hos børnene med to simple metoder, der ikke kræver for mange ekstra ressourcer”, fortæller Marianne Maagaard, lektor på Optikerhøjskolen i Randers.

Større undersøgelse skal tjekke screeningens effektivitet

De børn, der kommer under mistanke hos sundhedsplejerskerne, bliver henvist til Optikerhøjskolen, hvor de tilbydes en mere grundig synsundersøgelse. Den undersøgelse inkluderer eye-tracking, billeder af øjenbaggrunden, dryppet udmåling af synsstyrken, så børnene ikke kan kompensere for deres langsynethed, når øjet dryppes, samt besvarelse af et spørgeskema om gener ved nærarbejde, fx læsning eller brug af tablets osv.

Undersøgelsen har i første omgang to formål. Dels at tilbyde behandling til de børn, der har brug for det, og dels at teste om screeningen fanger de rigtige børn. Hvis man skal iværksætte screening i større skala, er det vigtigt at finde så mange som muligt af de børn, som har problemer og samtidigt henvise så få som muligt af de, der ikke har problemer. Derfor vil der også blive undersøgt en del børn, der ikke er blevet fanget af screeningen for at se, om screeningen ‘overser’ nogle”, siger Marianne Maagaard.

Sundhedsplejersker fra Randers

Sundhedsplejerskerne fra Randers på skolebænken på Optikerhøjskolen.

Projekt Børn og Unges, der er igangsat af Synoptik-Fonden, har til formål at undersøge, om vi kan styrke systemet, der skal sikre, at børn ikke sendes i skole med uopdagede synsproblemer.

Skal flere følge med i hvad der sker?

Har du kollegaer, som du tror gerne vil følge med i projektets resultater, kan de gøre det ved at sende en mail til nete@nextwork.as.

Se indslaget

Du kan se indslaget fra Tv2 Nyhederne torsdag d. 12. februar 2015  kl. 19.00.