En kapacitet med fingeren på forskning og uddannelse indtræder i Bedømmelses­udvalget

Pr. 1. juni 2016 er professor, dr.med. Mogens Holst Nissen indtrådt i Synoptik-Fondens Bedømmelses-udvalg. Som han selv siger, er han ikke øjenlæge, men som læge på flere øjenafdelinger gennem tiden, har han lært sig oftalmologien at kende. Og han ser frem til at bidrage til fondens vigtige indsats inden for forskningen sammen med udvalgets øvrige medlemmer: professor, dr.med. Jan Ulrik Prause, klinisk professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal og tidligere studierektor, optometrist Svend-Erik Runberg.

Mogens Holst Nielsen

Mogens Holst Nissen er viceinstitutleder på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, der er en del af Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, hvor han desuden er ansvarlig for bl.a. forskeruddannelsesprogrammet ’Immunologi og Infektionssygdomme’, der i dag tæller 120 Ph.d. studerende.

Han er medlem af Akademisk Råd, der arbejder med strategier for forskning, uddannelse og vidensudveksling, og som også rådgiver dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rådet står desuden for sammensætning af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til faste videnskabelige stillinger. Tildeling af ph.d.- og doktorgrader og udtalelser om øvrige væsentlige akademiske forhold sorterer ligeledes under rådet.

Som primært forskningsområde har Mogens Holst Nissen gennem flere år forsket i øjensygdomme og etableret en grundforskningsgruppe ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi. Her samarbejder han med flere internationalt ledende forskningsgrupper i både USA, England og Kina for at finde årsagen til ‘forkalkningspletter’ på nethinden, også kaldet aldersrelateret makulade-generation (AMD), som er den hyppigste årsag til blindhed blandt ældre i den vestlige verden.

Mogens Holst Nissen er uddannet læge og har især beskæftiget sig med basal øjenforskning på celler fra øjet og basale dele af immunsystemet. Bl.a. har han været med i etableringen af et center for øjenforskning med fokus på celledyrkning, støttet af Øjenfonden under Dansk Blinde Samfund.

Og siden 2008 har han været professor i ocular immunobiologi ved Københavns Universitet.

Såvel bestyrelsen som Bedømmelsesudvalget hilser Mogens Holst Nissen velkommen i fonden og ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.