Kan træning af synet gøre det lettere at læse?

Hjernen og øjnene skal arbejde tæt sammen, hvis vi skal kunne læse godt. Men hvordan udvikler vi evnen til at koordinere vores øjenbevægelser, så vores hjerne kan følge med og forstå det, vi læser? Et nyt forskningsprojekt skal give os mere viden om synets og hjernens evne til at arbejde sammen.

Børn skal træne mange evner op, før de kan blive gode til at læse. De skal blandt andet lære at bevæge sine øjne på en helt bestemt måde, så hjernen kan følge med synsindtryk og forstå sætningerne i bogen. Men hvor hurtigt lærer børn egentligt at koordinere syn og opmærksomhed, når de skal lære at læse? Og kan vi bruge den viden til at hjælpe børn, som trods anden træning har sværere ved at lære at læse?

”Den videnskabelige evidens, der vedrører sammenhæng mellem øjenbevægelser og læsevanskeligheder, er uklar og modstridende, derfor så vi her muligheden for at udfylde nogle af de spændende huller i forskningen. Øjenbevægelser og læsning er udforsket i detaljer for erfarne læsere, men der mangler viden om den naturlige udvikling af øjenbevægelser under læsning – så det vil vi nu undersøge,” fortæller Inge Wilms, projektleder og forsker ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

skoleborn

Træning af koordineringen mellem syn og hjerne skal forbedre læsningen

Projektet følger en gruppe børn gennem et helt skoleår og vil gennem målinger forsøge at fastslå, om der findes sammenhænge mellem styring af øjnene, opmærksomhed og indlæring af læseevne.

Desuden vil projektet undersøge, om vi kan forbedre børns læseevner gennem træning af koordineringen mellem syn og hjerne. På sigt skal projektet udvikle nye testværktøjer, der forhåbentligt kan være med til at opdage de udfordringer, børn kan møde, når de skal lære at koordinere hjernen og synet tidligt i skoleforløbet.

”Fra forskning ved vi noget om øjenbevægelser, når man allerede kan læse. Vi ved derimod meget lidt om hvordan og hvor hurtigt, vi udvikler evnen til at bevæge øjnene på den særlige måde, som gør det muligt for os at læse,” fortæller Inge Wilms.

Et ud af tre projekter, der skal undersøge børn og unges syn i Danmark

I 2013 tog Synoptik-Fonden initiativ til ”Projekt Børn og Unges Syn”. Fonden vurderede, at der var et behov for at få belyst og vurderet nogle af de barrierer og muligheder, der ligger i at sikre børn og unge med synsproblemer relevant og rettidig behandling. Projektet danner ramme om flere forskellige initiativer, der skal belyse temaet. Herunder dette forskningsprojekt, som er et ud af tre projekter, der modtager støtte af Synoptik-Fonden til at undersøge børn og unges syn i Danmark.

De to andre forskningsgrupper under ”Projekt Børn og Unges Syn” udføres i samarbejder mellem optikere og øjenlæger. Begge grupper er allerede er i fuld gang med at undersøge henholdsvis børnehave- og skolebørns syn og screeningsmetoder i Roskilde og Randers. Læs mere her.

”Det er spændende at få en ny faglighed ind under Projekt Børn og Unges Syn. I Fonden er vi glade for at støtte tre så forskellige – men utroligt ambitiøse projekter, der alle har en intention om at afdække forholdene og eventuelle problemstillinger vedrørende børn og unges syn i Danmark. Vi glæder os til at følge alle tre grupper og til at se resultaterne,” siger Jørgen Kjergaard Madsen, formand for bestyrelsen i Synoptik-Fonden.

Projektet varer to år og ledes af forsker Inge Wilms fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet i samarbejde med to optometrister, Pia Schackinger og Maria Beadle.

Vil du følge med i, hvad der sker?

Vil du eller dine kollegaer gerne følge med i projektets resultater, kan I gøre det ved at sende en mail til thomas@nextwork.as.