Invitation til ph.d.-forsvar d. 2. juni kl. 14 på Rigshospitalet-Glostrup

Læge Ane Sophie Olsen forsvarer sin ph.d. afhandling,
”Detecting Visual Field Defects With Damato Multifixation Campimetry Online” – støttet af Synoptik-Fonden.

Synsfeltsundersøgelser er et vigtigt redskab for at opdage øjen- og hjernesygdomme. Grøn stær er den hyppigste årsag til defekter i synsfeltet, men sygdommen bliver ikke opdaget i mere end 50 % af tilfældene. Grøn stær kan være årsag til væsentlige synshandicap og blindhed, hvis den ikke bliver behandlet. Screening for synsfeltsdefekter bliver ikke anbefalet på nuværende tidspunkt, da de eksisterende apparater både er dyre og krævende at betjene.

I denne afhandling har vi undersøgt et frit tilgængeligt online software program til at detektere synsfeltsdefekter. Programmet hedder Damato Multifixation Campimetry Online (DMCO). Det overordnede formål med afhandlingen er at introducere en ny screeningsmetode, som kan benyttes af optikere i Danmark. Afhandlingen består af 3 artikler. Forsvaret foregår på engelsk.

Tid:

Fredag d. 2. juni 2017 kl. 14.00.
Forventet varighed på 2-3- timer med efterfølgende reception.

Sted:

Rigshospitalet-Glostrup, Auditorium C, Indgang 7 på Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Indgang 7 ligger på Valdemar Hansens Vej, lige overfor hovedindgangen til hospitalet. Gratis parkering i det runde parkeringshus eller på terrænet.